Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » W Krakowie rozpoczęła się 13. edycja programu stypendialnego Thesaurus Poloniae

W Krakowie rozpoczęła się 13. edycja programu stypendialnego Thesaurus Poloniae

Międzynarodowe Centrum Kultury

Do Krakowa przyjechali stypendyści 13. edycji programu Thesaurus Poloniae. Badania związane z kulturą i historią Polski rozpoczęło w Krakowie siedmioro badaczy z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Mołdawii i Meksyku.

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej.

Do udziału w programie zapraszani są zarówno badacze zajmujący się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. Stypendium daje możliwość realizowania w Krakowie własnego projektu badawczego – stypendyści otrzymują nie tylko wsparcie finansowe, ale także organizacyjne i merytoryczne.

Stypendyści 13. edycji programu Thesaurus Poloniae:

Program Senior:

Prof. Zuelika Martinez (Meksyk), Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku, Meksyk

– projekt poświęcony myśli filozoficznej w teatrze Tadeusza Kantora

Dr hab. Ihor Skoczylas (Ukraina), Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Kijów

– projekt na temat wpływu kultury i dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów na współczesny rozwój tożsamości narodowych Ukraińców i Białorusinów

Dr Gediminas Lesmaitis (Litwa), badacz niezależny, Wilno

– projekt poświęcony badaniom nad listami i dokumentami związanymi z Zygmuntem Augustem

Dr Stsiapan Stureika (Białoruś), Europejski Uniwersytet Humanistyczny

– projekt poświęcony przygotowaniu publikacji na temat wpływu antropologii kulturowej na badania nad dziedzictwem architektonicznym

Prof. Violeta Tipa (Mołdawia), Mołdawska Akademia Nauk, Kiszyniów

– projekt poświęcony przygotowaniu publikacji na temat polskiego filmu animowanego

Program Junior:

Steven Mueller (Niemcy), Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie

– projekt poświęcony badaniom historycznym na temat wpływów systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów na reformy polityczne w Rosji po 1730 roku

Daria Cherkaska (Ukraina), Centrum Ochrony i Konserwacji Zabytków Historii i Kultury, Kijów

– studia porównawcze nad systemem ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce i na Ukrainie

***

Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów.

Dotychczas odbyło się 12 edycji, w których wzięło udział 69 naukowców z 28 krajów (Armenia, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Iran, Japonia, Kanada, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Syria, Stany Zjednoczone, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 zł, ok. 770 euro, dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł, ok. 550 euro, dla uczestników programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy grant, wypłacany wraz z pierwszym stypendium, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł, ok. 330 euro).

MCK umożliwia korzystanie z własnej biblioteki, której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych. Stypendystom zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta.

Termin naboru do następnej edycji: listopad 2015 r.

Szczegółowe informacje, tel. +48 12 42 42 848

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.