Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 16 listopada 2010 roku – XXI lat OMP

16 listopada 2010 roku – XXI lat Organizacji Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich

Dwadzieścia jeden lat temu powstała we Wrocławiu Organizacja Monarchistów Polskich. Zostaliśmy powołani do służby na rzecz odbudowy Kościoła po spustoszeniu, jakie dotknęło Kościół w ciągu ostatniego półwiecza, oraz do pracy dla przyszłej Wielkiej Polski — Katolickiego Państwa Narodu Polskiego, prawowitej monarchii — uznającej społeczne panowanie Chrystusa Króla.

Stanęliśmy w szeregach Politycznych Żołnierzy nieznanego nam jeszcze króla, który ma być. Wiemy jednak, że rozpoczynając trzecią dekadę naszych starań, wciąż jesteśmy na początku drogi. W 1989 roku mieliśmy nadzieję, że prawowity ustrój zostanie restaurowany w niedalekiej przyszłości, dziś wiemy, iż skuteczna Kontrrewolucja może okazać się dziełem kolejnych pokoleń, które dopiero staną pod Czarnym Sztandarem OMP. Ta świadomość nie rodzi w nas zniechęcenia, albowiem restauracja monarchii musi być zwieńczeniem procesu zmian mającego początek w przebudzeniu sumień, a nie mechanicznym wprowadzeniem w osobie króla eleganckiego dodatku do demokracji (która ze swojej natury jest złem i śmiercią, gdyż odrzuca Prawo Boże). Zbawienny wstrząs, aby nie okazał się tylko lokalną efemerydą, musi zaistnieć w skali całej Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej.

Prosimy wszystkich sympatyków sprawy legitymistycznej o modlitwy w intencji rozwoju naszego stowarzyszenia, aby jego członkowie dobrze służyli Bogu i Polsce.

Święta Gertrudo Wielka, módl się za nami!

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.