Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Akt uwielbienia i poświęcenia się „Miłości Nieskończonej”

Akt uwielbienia i poświęcenia się „Miłości Nieskończonej”

Powszechne Przymierze Kapłańskie Przyjaciół Najświętszego Serca Jezusowego

O Miłości Nieskończona, Boże Przedwieczny, któryś jest Początkiem życia i Źródłem bytu, uwielbiam Cię w Twojej Najwyższej Jedności i w Osobach Trójcy Przenajświętszej.

Wielbię Cię, o Miłości Nieskończona, w Ojcu, wszechmogącym Stwórcy wszechrzeczy. Wielbię Cię w Synu Jednorodzonym, Mądrości Przedwiecznej, w Słowie Ojca, przez które wszystkie się stało, a które wcieliło się w łonie Maryi Dziewicy w pełni czasów, w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu i Królu. Wielbię Cię w Duchu Świętym, który jest miłością wzajemną Ojca i Syna, pełnym światła, potęgi i życia.

Uwielbiam Cię, o Miłości Nieskończona, ukryta we wszystkich tajemnicach naszej Wiary Świętej, promieniejąca z Najświętszej Eucharystii, obfitująca niepomiernie na Kalwarii, ożywiająca Kościół Święty przez cudowne zdroje Sakramentów Świętych.

Uwielbiam Cię, o Miłości Nieskończona, przepełniająca Najświętsze Serce Jezusowe, Twój Przybytek niewysłowiony, i Tobie całkowicie się poświęcam. Oddaję się Tobie bez obawy, dobrowolnie i całkowicie; racz przyjąć w posiadanie całe me jestestwo i przeniknij je na wskroś. Sam ze siebie jestem wprawdzie nicestwem, niezdolnym do służenia Tobie, lecz Ty, o Miłości Nieskończona, sama ożywiłaś mię i pociągnęłaś ku Sobie.

Oto więc, o Jezu, gotów jestem pełnić „Dzieło” Twej „Miłości” i – o ile tylko zdołam – krzewić w duszach Twych Kapłanów, a przez nich po całym świecie głębokie poznanie i uwielbianie Twego Nieskończonego Miłosierdzia oraz niewypowiedzianej tkliwości i słodyczy Twego Serca. Pragnę spełnić Twą wolę za wszelką cenę, aż do wylania krwi własnej, lubo niegodzien jestem tej łaski.

O Maryjo, Dziewico Niepokalana, która za sprawą Miłości Nieskończonej stałaś się Matką Bożą, przez Twoje to ręce dziewicze składam mą ofiarę i poświęcam się Miłości Nieskończonej. Wyjednaj mi bym był pokorny i wierny i abym się oddał niepodzielnie sprawom Jezusa Chrystusa – Najmilszego Syna Twego – i chwale Jego Najświętszego Serca. Amen.

Za: Powszechne Przymierze Kapłańskie Przyjaciół Najświętszego Serca Jezusowego, Wydawnictwo OO. Paulinów, Jasna Góra 1939, str. 72-74.

Nihil Obstat X. Dr Karol Kozłowski Cracoviae 29 Junii 1937,

Imprimatur Kraków 18 sierpnia 1939 r., Bp Stanisław Wikariusz Generalny, X. Stefan Mazanek Kanclerz

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.