Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Chrzest w albańskiej rodzinie królewskiej

Chrzest w albańskiej rodzinie królewskiej

Albanian Royal Family

Wydarzeniem, które z pewnością zapisze się w dziejach współczesnego ekumenizmu, stała się uroczystość chrztu Jej Królewskiej Wysokości xiężniczki Geraldyny, córki Ich Królewskich Mości króla Albańczyków Leki II i królowej Elii. Informacje na ten temat znalazły się w komunikacie prasowym rodziny królewskiej. Bez ryzyka popełnienia błędu można stwierdzić, że w gronie europejskich dynastyj Dom Zogu jest najbardziej, wręcz wzorcowo, ekumeniczny – tak dalece, że przynależność wyznaniowa Najjaśniejszego Pana pozostaje w sferze spekulacyj i niedopowiedzeń (mimo że na stronie dynastii przy jego imieniu wspomniana jest wiara Mahometa), a małżeństwa zróżnicowane pod względem religijnym stały się swoistą tradycją blisko stuletniej monarchii albańskiej. Królowa Elia należy zaś do Albańskiej Cerkwi Prawosławnej.

W tym kontekście pewną niespodzianką mogą być jednak doniesienia, że urodzona 22 października 2020 roku xiężniczka Geraldyna została przez chrzest włączona do Kościoła katolickiego. Z punktu widzenia tradycjonalistów katolickich należy zaś mówić o nowym, powstałym w wyniku rewolucji modernistycznej Kościele Novus Ordo, jednak Najjaśniejsi Państwo, jak zresztą większość ludzi określających się dziś mianem katolików, nie przyjmują tego rozróżnienia i tytułują Franciszka (ks. Jerzego Bergoglio) Ojcem Świętym. Z upoważnienia tego ostatniego 28 stycznia 2023 r. arcybiskup metropolita Tirany-Durrës Arjan Dodaj FdC sprawował obrzęd w kaplicy pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, która w latach trzydziestych XX wieku została stworzona w Pałacu Królewskim w Tiranie dla ówczesnej królowej Geraldyny. Oratorium, zamknięte dla wiernych w 1944 r., zostało otwarte w związku z uroczystością, uprzednio zaś przeszło renowację dzięki funduszom przeznaczonym na ten cel przez rząd Albanii oraz wsparciu Zakonu Maltańskiego.

Jej Królewska Wysokość otrzymała imiona: Geraldyna – po prababce, Sybilla – na cześć matki chrzestnej, Franciszka – na cześć ks. Jerzego Bergoglio, którego albańska rodzina królewska uznaje za głowę Kościoła (przesłał xiężniczce błogosławieństwo i osobisty telegram), Zuzanna – na pamiątkę babci, królowej Zuzanny (urodzonej 28 stycznia 1941 r.), Maria – w nawiązaniu do kultu Matki Bożej Dobrej Rady, patronki Albanii.

Przy chrzcielnicy xiężniczce towarzyszyli: Ich Królewskie Wysokości xiężna Sybilla i xiążę Wilhelm z Luxemburga oraz ojciec chrzestny, przyjaciel rodziny królewskiej, pan Tomasz Frashëri. Ich Królewskie Wysokości również zaliczają się do kręgu bliskich przyjaciół władców Albanii. Przodkowie xięcia Wilhelma w 1931 r. zostali uhonorowani przez króla Zogu I Wielką Wstęgą Orderu Wierności.

Chrzest xiężniczki Geraldyny ma w zgodzie z rodzinną tradycją Domu Albanii odzwierciedlać wielowyznaniowy charakter kraju, a także być wyrazem międzyreligijnego braterstwa. W tym duchu Najjaśniejszy Pan podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych, że chrzest córki połączy jego rodzinę z brakującym ogniwem w łańcuchu naszych tradycyj – przerwanym przez śmierć królowej Geraldyny, odznaczającej się wzorową pobożnością. W komunikacie opublikowanym w związku z uroczystością znalazła się również wzmianka, że kapelanem królowej Geraldyny w okresie jej pobytu w Albanii był x. Stefan Kurti, zamordowany w 1971 r. przez komunistycznych uzurpatorów.

Po chrzcie Jej Królewska Wysokość otrzymała wielkie wstęgi Orderu Wierności i Orderu Skanderbega.

tłumaczenie: Paweł Gruszka, opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.