Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Liga Legitymistyczna Amerykańskich Jakobitów

Liga Legitymistyczna Amerykańskich Jakobitów

Dziedzictwo jakobitów

Od trzech stuleci Domowi Stuartów odbiera się jego sprawiedliwe roszczenie do tronu Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zdradziecki spisek roku 1688 obalił króla Jakuba II na rzecz niderlandzkiego uzurpatora, ale nawet wtedy przekonana grupa poddanych pozostała lojalna wobec króla i jego następców.

Jako jakobici brzydzimy się tzw. chwalebną rewolucją jako bezprawnym zamachem i historyczną tragedią. Odrzucamy wiarołomstwo wigów i zmajstrowane przez nich całkowite poddanie monarchy parlamentowi.

Popieramy i podtrzymujemy tradycyjne prawa i prerogatywy królów oraz odrzucamy republikanizm, socjalizm, sekularyzm i wszystkie błędne ideologie nowoczesne, wyrastające z odrzucenia monarchii z łaski Bożej.

Co więcej, czcimy bogate dziedzictwo Domu Stuartów, począwszy od jego głębokich korzeni w Szkocji, a skończywszy na bohaterskim męczeństwie Karola I i triumfie Restauracji. Składamy hołd pokoleniom jakobitów, którzy byli przed nami, którzy w sercu i czynach pozostali wierni Królowi Za Wodą.

Jako gałąź odrodzonej Ligi Legitymistycznej, podtrzymujemy tradycję chwalebnej organizacji oddanej sprawie Stuartów. Uznajemy Franciszka, xięcia Bawarii1, za dziedzica Stuartów i prawowitego pretendenta do tronu Zjednoczonego Królestwa oraz do wszelkich królestw i terytoriów należących do monarchii brytyjskiej.

Teraz nadszedł czas dla lojalistów, by podążyli za jakobickim sztandarem. Boże, zachowaj Króla Za Wodą!

tłumaczenie: Adam Tomasz Witczak


1 Domyślamy się, że amerykańscy jakobici przetłumaczyli w ten sposób nazwisko Franz Herzog von Bayern, nie kwestionując tego, że król Franciszek II jest również królem Bawarii Franciszkiem I — przypis redakcji Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.