Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Arcyxiążę Felix nie żyje

Arcyxiążę Felix nie żyje

Requiescat in pace

JCiKW arcyxiążę Felix, stryj obecnie panującego cesarza i króla Karola II (V), zmarł 6 września 2011 r. w mexykańskim San Ángel. Epoka, której symbolem był jego brat, zmarły w lipcu cesarz i król Otton, naprawdę dobiegła końca.

Arcyxiążę urodził się 31 maja 1916 r. w wiedeńskim pałacu Schönbrunn jako trzeci syn późniejszej cesarskiej pary: Karola i Zyty. Został ochrzczony 8 czerwca 1916 r. w obecności cesarza Franciszka Józefa. Nie miał jeszcze trzech lat, gdy z rodzicami i rodzeństwem musiał udać się na wygnanie. Początkowo przebywał w Szwajcarii, później na Maderze.

Jesienią 1937 r. republikańscy uzurpatorzy zezwolili, aby arcyxiążę wrócił do ojczyzny i wstąpił do Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt. Jednak w obliczu Anschlussu on i inni przebywający na terenie Austrii członkowie dynastii musieli opuścić kraj. Później aż do 1989 r. nie mógł przyjeżdżać do demokratycznej Austrii, gdyż stanowczo odmawiał wyrzeczenia się praw, jakie przysługiwały mu jako członkowi Domu Austrii, synowi i bratu cesarzy. Pierwszym, okolicznościowym wyjątkiem, na jaki zezwolili uzurpatorzy, był pogrzeb jego matki.

Kiedy 10 marca 1996 r. Austria została włączona do Unii Europejskiej, arcyxiążę „nielegalnie” przedostał się do swojej ojczyzny z terenu Bawarii. Po zwołanej przez niego konferencji prasowej został ostrzeżony, że może zostać postawiony przez demokratyczny reżim w stan oskarżenia, jeżeli jeszcze raz podejmie próbę powrotu do kraju.

W 1998 r. starał się o odzyskanie na drodze sądowej majątku należącego do Domu Austrii.

Podczas swojego długiego wygnania arcyxiążę stworzył w Mexyku i Belgii prosperujące przedsiębiorstwa, mieszkał także w Portugalii i Stanach Zjednoczonych. 19 listopada 1952 r. poślubił we francuskim Beaulieu xiężniczkę Annę Eugenię von Arenberg (1925-97), z którą miał siedmioro dzieci: ICiKW arc. arc. Marię del Pilar, Karola Filipa, Kingę, Rajmunda (zm. 2008), Myriam, Stefana i Viridis, jak również liczne wnuki. Rodzina nadal mieszka w Mexyku.

Zmarły był kawalerem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego z Rodos i z Malty i kawalerem Orderu Złotego Runa.

Opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.