Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Arcyxiążę Jerzy ambasadorem w Paryżu

Arcyxiążę Jerzy ambasadorem w Paryżu

Niech żyje Dom Austrii!

Blogi monarchistyczne przytaczają doniesienia węgierskiej prasy, która informuje, że kolejnym ambasadorem Węgier w Paryżu zostanie Jego Cesarska i Królewska Wysokość arcyxiążę Jerzy, brat Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości cesarza austriackiego, króla Węgier, Czech etc. Karola II (V).

Arcyxiążę – posługujący się również nazwiskiem György Habsburg – już od 1996 r. piastował różne stanowiska w węgierskiej dyplomacji, m.in. reprezentując Węgierski Komitet Olimpijski i sprawując funkcję prezesa Węgierskiego Czerwonego Krzyża. Pracował także jako menadżer mediów, dziennikarz i dokumentalista, aktywnie działał na rzecz włączenia Węgier w struktury Unii Europejskiej. Zajmuje drugie miejsce w linii sukcesji tronu Monarchii austro-węgierskiej.

Jego Cesarska i Królewska Wysokość, który 16 grudnia 2020 r. obchodził pięćdziesiąte szóste urodziny, jest drugim synem i najmłodszym z dzieci cesarza Ottona (1912–2011) i cesarzowej Reginy (1925–2010). 18 października 1997 r. pojął za żonę luterankę, Jej Wysokość xiężniczkę Eilikę z Oldenburga (ur. 1972), z którą dochował się trojga potomstwa: Ich Cesarskich i Królewskich Wysokości arcyxiężniczki Zofii (ur. 2001), arcyxiężniczki Hildy (ur. 2002) i arcyxięcia Karola Konstantyna (ur. 2004). Wszystkie dzieci przyszły na świat w Budapeszcie. W pobliżu stolicy małżonkowie zamieszkali po ślubie, który odbył się podczas nabożeństwa ekumenicznego w bazylice pod wezwaniem św. Stefana.

Płynnie posługujący się językiem francuskim arcyxiążę ma zastąpić w Paryżu hrabiego Jerzego Károlyiego, który był ambasadorem Węgier we Francji od 2015 r. Zdaniem prasy misja dyplomatyczna brata cesarza ma doprowadzić do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej Węgier w kontaktach z panem Emanuelem Macronem. Arcyxiążę, pozostający w dobrych relacjach z premierem Wiktorem Orbánem i szefem jego gabinetu, uważa, że część krytyki kierowanej pod adresem Węgier jest nieuzasadniona, więc jego zadaniem będzie skorygowanie wizerunku tego kraju i przedstawienie prawdziwego stanu rzeczy. Przypomina także, że nie jest członkiem żadnego stronnictwa.

Z doniesień medialnych można dowiedzieć się również, że szwagierka Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysokości, Jej Wysokość xiężniczka Tatiana z Oldenburga, mieszka w podparyskiej miejscowości Chambourcy z mężem i dwiema córkami.

Z legitymistycznego punktu widzenia – niezależnie od rechrystianizacji i remonarchizacji symboli węgierskiej państwowości – zdziwienie musi budzić fakt, że syn i brat cesarzy, drugi w linii sukcesji tronu, pozostaje w służbie dyplomatycznej republiki, akceptując „realia” i przyjmując rolę wykonawcy polityki rządu pana Wiktora Orbána, którego to rządu najważniejszym zadaniem powinno być przygotowanie na Węgrzech restauracji i ewentualne oczekiwanie na dyspozycje Najjaśniejszego Pana. Przywrócenie korony świętego Stefana do herbu i uznanie jej historycznego znaczenia w konstytucji z 2011 r. nie było przecież przywróceniem prawowitej władzy w Budapeszcie i umożliwieniem węgierskiemu monarsze wykonywania jego prerogatyw. Wnuk, syn oraz brat cesarzy i królów ma zatem reprezentować republikę wobec republikańskiego reżimu we Francji. Republikę, która w konstytucji z kwietnia 2011 r. podkreśla swój demokratyczny charakter i – obok innych symboli – nawiązuje do masońskiej, antyhabsburskiej rewolucji wywołanej w 1848 r.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.