Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Bohaterka krzyża

Bohaterka krzyża

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Ową królewską drogą krzyża, którą tak sławi Tomasz a Kempis, szła przez życie swe św. Lidwina. Mało jest znany jej żywot, pełen cierpień i bólu, ale też pełen przedziwnej cierpliwości, potwierdzającej wielką prawdę, wypowiedzianą przez apostoła narodów: „Jeśli będziesz towarzyszem cierpienia, będziesz też towarzyszem chwały Jego” (List do Rzymian 6, 8). Poznajmy więc bliżej jej życie.

Lidwina urodziła się w Schiedam w Holandji dnia 18 marca r. 1380. Rodzice dali jej staranne wychowanie. Dla wielkiej urody starano się o rękę jej, gdy miała zaledwie lat dwanaście. Ale ona obrała niebieskiego Oblubieńca. Postanowiła w dziewictwie służyć Bogu. Razu pewnego upadła i złamała sobie żebro. I od tej chwili rozpoczęła się jej droga krzyża, którą zakończyła dopiero śmierć. Wewnętrzne rany powodowały gorączkę w całem ciele. Od ciągłego leżenia potworzyły się ropiące wrzody. Wodna puchlina, ból zębów i głowy powiększały jeszcze cierpienia. Na prawe oko oślepła zupełnie, lewe nie znosiło światła, więc musiała leżeć w ciemnym pokoju. Straszna choroba trwała trzydzieści ośm lat, a przez trzydzieści pięć nie wstała Lidwina ani razu z łóżka. Początkowo buntowała się przeciw tym męczarniom, ale później pogodziła się z niemi, a nawet prosiła Boga, aby jeszcze więcej cierpieć jej pozwolił, bo chciała swemi cierpieniami wysłużyć wybawienie duszom czyścowym. Bóg też cudownie podtrzymywał siły jej ciała. Przez ośmnaście lat jedynym jej pokarmem była komunja św. Niezwykła cierpliwość Lidwiny nawróciła więcej grzeszników, niż kazania najświetniejszych mówców. Sama biedna, wspierała jeszcze biednych. – Raz ukazał się anioł i pokazał jej niedokończoną koronę. Krótko przed śmiercią zjawił się powtórnie, ale już z koroną gotową. Zgodnie z przepowiedzianym przez anioła dniem śmierci – umarła 14 kwietnia roku 1433.

Niechaj ta wielka miłośniczka krzyża wyprasza nam w chwilach nawiedzenia siłę i moc do ochoczego noszenia brzemienia naszych codziennych utrapień.

Za: Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej. Księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików. Opracowali: Ks. Ludwik Niedbał (Poznań), Ks. Edmund Klitsche (prob. w Pakości), Ks. Stefan Wullert (Malmö, Szwecja) i p. Helena Żółtowska (Poznań) pod redakcją Ks. Franciszka Marlewskiego w Poznaniu. Wydanie drugie. Wydawnictwo Św. Stanisława Sp. z o. odp., Katowice 1932, str. 234.

Nihil obstat: Poznań, dnia 24 października 1930. Ks. Dr. Steuer, Cenzor.

Imprimatur na wydanie drugie: Katowice, dnia 6 kwietnia 1932 r. (L. S.) Ks. Kasperlik, Wikarjusz Generalny. V. I. 120/32.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.