Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Chrzest w Cesarskim Domu Rosji

Chrzest w Cesarskim Domu Rosji

Niech żyje xiążę!

6 grudnia 2022 roku o godz. 13.00 w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego, znajdującej się na terenie moskiewskiego soboru Chrystusa Zbawiciela, rozpoczęła się uroczystość chrztu Jaśnie Oświeconego xięcia Alexandra Gieorgijewicza, syna następcy rosyjskiego tronu, Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysokości Jerzego Michajłowicza, i jego żony, Jaśnie Oświeconej xiężnej Wiktorii Romanownej. Miejsce chrztu zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż w soborze zostali kanonizowani przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną cesarz Mikołaj II i członkowie jego rodziny. Nabożeństwu w święto św. Alexandra Newskiego przewodniczył metropolita woskriesieński Dionizy w otoczeniu grona cerkiewnych hierarchów i mnichów z monasteru Nowospasskiego. Syn carewicza jest pierwszym od 1917 r. członkiem dynastii, który urodził się w Rosji.

W uroczystości obok rodziców xięcia udział wzięli jego dziadkowie – Jej Cesarska Mość cesarzowa Rosji Maria I, Jego Królewska Wysokość xiążę pruski Franciszek Wilhelm (w Rosji znany pod imieniem Michała Pawłowicza, które przyjął po przejściu na prawosławie) oraz jego druga żona, xiężna Nadia, ambasador Robert Bettarini i jego żona Karola Cacciatore. Po zakończeniu ceremonii rodzina cesarska otrzymała ikony św. Alexandra Newskiego. Pierwsza z nich, zawierające relikwie wielkiego xięcia, została przywieziona przez protojereja Alexandra Tkaczenkę z Petersburga na prośbę metropolity petersburskiego i ładoskiego Warsonofiusza (który przewodniczył w 2021 r. ślubowi carewicza i xiężnej Wiktorii). Druga z ikon była prezentem od osób uhonorowanych orderami cesarskimi.

Tradycja malowania tzw. ikon mierzonych (wizerunków patrona nowo ochrzczonego dziecka, „pisanych” w tej samej wysokości co wzrost niemowlęcia) rozwinęła się za panowania dynastii Rurykowiczów i była podtrzymywana przez pierwszych władców z rodu Romanowów. Po panowaniu Piotra I Wielkiego zwyczaj malowania takich ikon w dużej mierze zanikł, jednak współcześnie przeżywa odrodzenie.

Warto zwrócić uwagę na interesujący z legitymistycznego punktu widzenia wybór rodziców chrzestnych. Wśród nich znaleźli się:

Michał Piotrowicz Orłow – najstarszy syn Piotra Alexiejewicza Orłowa i egipskiej xiężniczki Fadii, siostry jego Królewskiej Mości króla Egiptu i Sudanu Fuada II;

Jej Królewska Mość królowa Sardynii Olga, żona JKM króla Aimone [jednego z dwóch przedstawicieli Domu Sabaudzkiego toczących spór dynastyczny o tron (de iure) w Turynie, a de facto w okupowanym Rzymie]. Królewska para mieszka w Moskwie;

Joachim Murat – potomek Joachima Murata, uzurpatora tronu w Neapolu w epoce rewolucji antyfrancuskiej;

Jej Znakomitość Helena Kirby, hr. Dwinska (z powodów zdrowotnych nieobecna na uroczystości);

xiążę Stefan Biełosielski-Biełozierski – przedstawiciel Stowarzyszenia Szlachty Rosyjskiej we Francji;

xiężna Katarzyna Łopuchina – przyjaciółka rodziny i żona xięcia Wadima Olegowicza Łopuchina, dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Cesarskiej;

Oxana Girko – przyjaciółka rodziny, aktywistka klimatyczna i filantropka;

Julia Abrosimowa – przyjaciółka rodziny.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.