Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Libia: Debata na temat monarchii

Libia: Debata na temat monarchii

Niech żyje król!

W Libii wciąż trwają rozważania na temat najlepszej dla tego państwa formy rządów. Można wyróżnić trzy główne stanowiska: lojalni poddani Domu Senussich domagają się restauracji monarchii pod berłem króla Mohameda, inni obywatele sprzeciwiają się jej lub domagają się przeprowadzenia referendum ustrojowego. Pojawia się też pytanie, czy odrodzone królestwo byłoby monarchią absolutną czy konstytucyjną – przed ewentualnym referendum oczekiwana jest deklaracja samego zainteresowanego na ten temat.

Zdaniem zwolenników króla jego powrót służyłby odbudowie, rozwojowi gospodarczemu oraz osiągnięciu przez kraj jedności i stabilności. Przytaczany jest także argument, że rządy króla dobrze wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców Libii, którą od kilku lat rozdzierają rywalizujące grupy interesów. Obok monarchy miałby funkcjonować wybierany demokratycznie parlament. Przeciwnicy monarchii uważają natomiast, że przebywający od kilkudziesięciu lat na emigracji władca nie zna i nie rozumie krajowych realiów. Ich zdaniem lepsze od przywrócenia dziedzicznej władzy Domu Senussich byłoby wprowadzenie rządów prezydenckich.

Ze strony wiernych poddanych można usłyszeć opinię, że wywołane w 2011 roku powstanie przeciwko uzurpacji Kaddafiego miało na celu usunięcie nagromadzonych niesprawiedliwości i restaurowanie prawowitej władzy.

opracowanie: Tomasz Michalak

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.