Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Deseos de Navidad

Deseos de Navidad

Portal Legitymistyczny

En nombre de los monárquicos polacos deseamos a Su Alteza Real Don Sixto Enrique de Borbón, el Rey legítimo de las Españas, y a todos legitimistas españoles una santa y feliz Navidad y un próspero año nuevo.

Prof. Jacek Bartyzel, Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Nicolás Copérnico de Torun,

Adrian Nikiel, Presidente de la Organización de los Monárquicos de Polonia.

*****

Na przekazane już wcześniej życzenia otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:

S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón: Gracias al querido y admirado profesor Bartyzel, tan ilustre colaborador de la Comunión Tradicionalista, y al señor Nikiel. Los carlistas españoles, con S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, les agradecen los deseos, que a su vez les extienden.

Dziękuję drogiemu i podziwianemu profesorowi Bartyzelowi, tak znakomitemu współpracownikowi Wspólnoty Tradycjonalistycznej, oraz panu Niklowi. Karliści hiszpańscy, wraz z JKW Sykstusem Henrykiem Burbońskim, są wdzięczni za życzenia, które ze swej strony odwzajemniają.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.