Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Młodzi polscy egiptolodzy spotkają się w Poznaniu

Młodzi polscy egiptolodzy spotkają się w Poznaniu

Nauka w Polsce

II Sympozjum Młodych Egiptologów odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. To cykl spotkań skierowanych do studentów i doktorantów z całej Polski, których zainteresowania badawcze dotyczą starożytnego Egiptu. Jeszcze do 15 marca można zgłaszać tematy wystąpień.

Od początku swego istnienia sympozjum przyciąga wielu znakomitych młodych badaczy, dlatego mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem. Swoją obecność w tym roku potwierdzili również dr hab. Kamil O. Kuraszkiewicz oraz dr Anna Wodzińska z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wygłoszą wykłady gościnne – mówi PAP Filip Taterka, jeden z inicjatorów spotkania.

Pierwsze sympozjum odbyło się w zeszłym roku we Wrocławiu i zgromadziło kilkadziesięcioro młodych naukowców specjalizujących się w archeologii Egiptu. Organizatorzy liczą na to, że spotkanie, podobnie jak w poprzednich odsłonach, stanie się nie tylko forum wymiany myśli i idei, ale będzie również stanowiło dobrą okazję do integracji środowiska młodych polskich egiptologów, co ma zaowocować podejmowaniem wspólnych projektów naukowych.

Sympozjum egiptologiczne nie ma tematu przewodniego. Dzięki temu młodzi badacze mogą zaprezentować indywidualnie realizowane tematy badawcze i rezultaty studiów dotyczących cywilizacji egipskiej. Do wzięcia udziału w spotkaniu organizatorzy zachęcają studentów oraz doktorantów różnych kierunków, w tym archeologii, egiptologii, historii, historii sztuki, antropologii fizycznej czy architektury. Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem tomu pokonferencyjnego z ostatniego sympozjum, w którym znajdą się artykuły poświęcone różnym aspektom dziejów i kultury starożytnego Egiptu.

Organizatorami sympozjum są: Sekcja Śródziemnomorska Studenckiego Koła Naukowego Archeologów Instytutu Prahistorii UAM, Instytut Prahistorii UAM, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Instytut Archeologii UWr, Studenckie Koło Naukowe Starożytnego Egiptu „Kemet” (UW) i Koło Naukowe Studentów Archeologii (UWr).

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: kemetkn.wordpress.com.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.