Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Dusze czyścowe

Dusze czyścowe

Biuletyn Czcicieli św. Marii Goretti

Św. Brygidzie pokazał anioł w widzeniu męki dusz czyścowych, oraz ich modły za tych, którzy im ulgę niosą w cierpieniach. „Jak pokarm, – rzekł anioł – rozwesela zgłodniałego, świeża woda spalonego pragnieniem, ciepłe okrycie zmrożonego żebraka, miękka pościel złamanego boleścią, jak szczęśliwa wiadomość pociesza zasmuconego: – tak ofiary Mszy świętej i dobre uczynki wiernych rozweselają dusze czyścowe”.

Potem dodał: „Błogosławiony człowiek, który wspomaga dusze cierpiące modlitwami, dobrymi uczynkami, umartwieniem ciała!”

I zaraz słyszałam, – powiada św. Brygida – wiele głosów mówiących:

„O Panie Jezu Chryste, Sędzio sprawiedliwy, pomnażaj miłość Twoją w sercach tych, którzy nas wspierają, abyśmy z tych dobrych uczynków większą korzyść miały.”

„O Panie Boże! Daj stokrotną nagrodę przyjaciołom naszym na ziemi, którzy przez swe dobre czyny wznoszą nas do światłości niebieskiej i do oglądania Oblicza Twego”. (Objaw. Ks. 4. r. 9)

Pamiętajmy, że między nami a duszami naszych krewnych, rodaków, bliźnich w czyścu istnieje wzajemna łączność, pomoc, płynąca z miłości, – Obcowanie świętych!

„Posłaniec Serca Jezusowego”, listopad 1915, str. 214. (Za „Biuletynem Czcicieli św. Marii Goretti” nr 21, 2021)

Za: Dusze czyśćcowe

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.