Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Konferencja naukowa „Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura”

Konferencja naukowa „Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura”

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura, która odbędzie się w dniach 10–11 czerwca 2019 roku w Warszawie.

3 lipca 1720 roku Elżbieta Sieniawska sfinalizowała zakup dóbr wilanowskich od królewicza Konstantego Sobieskiego. Było to zwieńczenie długich zabiegów o pozyskanie pałacu króla Jana III i jeden ze sposobów na potwierdzenie prestiżu Sieniawskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Działalność Elżbiety Sieniawskiej w Wilanowie stanowi punkt zwrotny w historii tego miejsca. Zaniedbana rezydencja i podupadające dobra wilanowskie zyskały nową, zamożną właścicielkę, dla której zakup okazał się także zobowiązaniem do kolejnych inwestycji architektoniczno-artystycznych i gospodarczych na terenie rezydencji.

Przypadająca w 2020 roku 300. rocznica „transakcji wilanowskiej” jest powodem do przypomnienia postaci Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej – jej osobowości, działalności politycznej, gospodarczej, fundacyjnej oraz rozległego patronatu. Chcielibyśmy pokazać, ile wilanowska rezydencja zawdzięcza owej „królowej bez korony”, „wielkiej rządzisze” czy też „pani wysokiego rozumu”, jak nazywali ją współcześni. Planujemy wystawę poświęconą Elżbiecie Sieniawskiej, poprzedzoną zebraniem efektów badań naukowych, wzbogaconą szeregiem działań edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych.

W roku 2019 zorganizujemy konferencję poświęconą tej wybitnej postaci, która w ostatnich latach stała się przedmiotem należnego zainteresowania w świecie naukowym. Naszym zamierzeniem jest pozyskanie, uporządkowanie i poddanie kolejnym interpretacjom (czy reinterpretacjom) szerokiej wiedzy o Elżbiecie z Lubomirskich Sieniawskiej. Oczekujemy więc zarówno wystąpień podkreślających jej rolę i znaczenie na ówczesnej scenie Rzeczypospolitej, jak i kładących nacisk na prezentację sieci społecznej, której aktorką była Sieniawska i w której równe znaczenie mają jej kontakty z pełnomocnikami, środowisko polityczne, sytuacja gospodarcza kraju, środowisko duchowne, polityka rodzinna, panująca moda, dostępność materiałów budowlanych, przepływ informacji, tradycja literacka czy elementy kultury materialnej. Do udziału w konferencji chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli różnych dyscyplin – historyków, historyków sztuki, archiwistów i literaturoznawców.

Proponujemy następujące zagadnienia, wokół których mogłyby się koncentrować referaty:

Młodość i edukacja. Wpływ rodziny Lubomirskich i dworu królowej Marii Kazimiery Sobieskiej na formację osobową Elżbiety Sieniawskiej.

Królewskie aspiracje magnatki. Czy Elżbieta Sieniawska marzyła o koronie? Rola jej męża w budowaniu pozycji – wspólnie i osobno.

Elżbieta Sieniawska i dyplomacja. Gracz czy brokerka na międzynarodowej scenie politycznej?

Dwór magnatki jako zaplecze dla działań publicznych i prywatnych.

Sieć zależności klientalnych Elżbiety Sieniawskiej.

Przestrzeń i czas – itinerarium Elżbiety Sieniawskiej jako element aktywności kobiet epoki nowożytnej.

Działalność fundatorska na polu artystycznym i kulturowym – artystyczne wizje i gust Elżbiety Sieniawskiej, a wzorce estetyczne epoki i polityka prestiżu.

Rola Elżbiety Sieniawskiej w zakresie patronatu duchownego.

Dobra wilanowskie pod zarządem Elżbiety Sieniawskiej.

Sprawy gospodarcze i ekonomiczne w rozumieniu Elżbiety Sieniawskiej – teoria i praktyka.

Spory, konflikty i procesy – aktywność sądownicza Elżbiety Sieniawskiej a praktyka sądowa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Prywatna i rodzinna sfera życia Elżbiety Sieniawskiej.

Wapory i chimery – zdrowie i niezdrowie Elżbiety Sieniawskiej.

Kulinaria – gusta i fantazje na magnackim stole na przykładzie dworu Sieniawskich.

Elżbieta Sieniawska w świetle krytyki językowej epistolografii.

Elżbieta Sieniawska w świadomości współczesnych i pamięci potomnych.

Zofia z Sieniawskich Czartoryska 1v. Denhoffowa jako dziedziczka fortuny Sieniawskich.

Na jedno wystąpienie konferencyjne przewidujemy 30 minut. Bardziej interesują nas bowiem wystąpienia posiadające walor syntezy, aktualnej interpretacji czy silnie zarysowany ówczesny kontekst społeczny, gospodarczy, polityczny i artystyczny niż referaty przyczynkowe, omawiające szczegółowe problemy. Pragniemy dodać, że w 2020 roku zamierzamy wydać tom pokonferencyjny zawierający wybrane referaty. Organizatorzy pokryją koszty noclegów prelegentów.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień (ok. 2000 znaków) w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2018 roku. Decyzję o zakwalifikowaniu danej propozycji podejmie rada naukowa konferencji w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Abstrakty należy przesyłać w formie załącznika do wiadomości e-mail.

Rada Konferencji:

prof. dr hab. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Konrad Pyzel (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Sekretarz: Konrad Morawski (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.