Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku

10-12 i 17-18 września 2016 roku

Herbatka z Nepomucenem, spacer po Dzielnicy Czterech Wyznań, zwiedzanie obiektów i urządzeń fortyfikacyjnych, rowerowy rajd miejski, koncert chóru Synagogi Pod Białym Bocianem, legendy Ostrowa Tumskiego, a także opowieści o duchach i zjawiskach nadprzyrodzonych – to tylko niektóre z atrakcji tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. W sumie zaplanowano około stu imprez w kilkudziesięciu miejscowościach regionu.

Tegoroczna, 24. edycja EDD odbywa się pod hasłem Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki. Do głównych celów przedsięwzięcia należą: edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Na Dolnym Śląsku można będzie zobaczyć m.in. młyn w Siedlimowicach (pochodzący z 1867 r.), w którym nadal produkuje się mąkę, zwiedzić Starą Kopalnię w Wałbrzychu i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. W Głębowicach nadarzy się okazja, by odwiedzić zespół poklasztorny Ojców Karmelitów „Garnierówka” i zobaczyć m.in. klasztorny refektarz, pokrytą freskami bibliotekę, podziemia, ziołowy ogród w wirydarzu oraz kościelną wieżę. Jedną z atrakcji będzie również przejażdżka zabytkowym tramwajem z pl. Teatralnego do Infopunktu Nadodrze.

W tym roku na Dolnym Śląsku po raz pierwszy w EDD uczestniczą: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Dwór Sarny Ścinawka Górna, Trzebnica, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Pawilon Czterech Kopuł – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Głębowice i Młyn Siedlimowice.

Ogólnopolska inauguracja odbędzie się 10 września w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła. To miejsce łączące funkcje skansenu archeologicznego oraz nowoczesnej placówki muzealnej, będące obiektem o wielkiej wartości historycznej i kulturowej, który ukazuje prahistorię tego obszaru.

Koordynatorem ogólnopolskim EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Co roku patronat honorowy nad wydarzeniami obejmują minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, marszałek Województwa Dolnośląskiego. Koordynatorem regionalnym EDD na Dolnym Śląsku jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne.

Szczegółowy program na www.edd.nid.pl i www.muzeumetnograficzne.pl.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.