Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 8 lipca — Św. Elżbiety, Królowej i Wdowy

8 lipca — Św. Elżbiety, Królowej i Wdowy

Mszał Rzymski

Św. Elżbieta Portugalska otrzymała przywilej przywracania pokoju tam, gdzie nie było zgody i uśmierzania okropności wojny (Kol.). Po śmierci męża przywdziała habit tercjarski, rozdała swe bogactwa i za tę cenę nabyła ukryty skarb życia wiecznego (Ew.). Umarła w 1336 r.

Módlmy się. – Boże najłaskawszy! Między innymi łaskami świętej królowej Elżbiecie udzieliłeś daru uśmierzania szału wojennego: za jej pośrednictwem daj nam po spokojnym życiu doczesnym, o które Cię pokornie prosimy, dojść do wiecznej radości. Przez Pana…

Oratio. – Clementísime Deus, qui beátam Elísabeth regínam, inter céteras egrégias dotes, béllici furóris sedándi prærogatíva decorásti: da nobis ejus intercessióne; post mortális vitæ, quam supplíciter pétimus, pacem, ad ætérna gáudia pervenire. Per Dóminum nostrum.

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, O.G. Lefebvre, benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ś.ś. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska, Opactwo św. Andrzeja, Bruges – Belgia.

Imprimatur: Brugis, die 31 Maii 1956, M. De Keyzer, vic. gen.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.