Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwa za króla Franciszka II

Modlitwa za króla Franciszka II

Dziedzictwo jakobitów

Od Redakcji: w listopadzie dotarła do Polski wiadomość o poważnej chorobie JKM Franciszka II, de iure króla Anglii, Szkocji i Irlandii oraz Bawarii. Za przykładem legitymistów brytyjskich zachęcamy naszych Czytelników do wytrwałej modlitwy, aby z pewnością długotrwały proces leczenia monarchy zakończył się jego pełnym powrotem do zdrowia. Prosimy o rozpowszechnianie przetłumaczonej modlitwy.

Wszechmocny Boże, a nasz Panie, Wszechmogący Królu Królów i Stwórco wszechrzeczy — widzialnych i niewidzialnych — który powołałeś i namaściłeś Xiążąt, by rządzili Twym ludem; za wstawiennictwem świętej pamięci króla Jakuba II (VII) ześlij wszystkim, którzy z wiarą czytają to przesłanie, uzdrowienie chorób ich ciała i duszy, oraz chroń Trzy Królestwa, które z tak znaczną niewdzięcznością i nielojalnością go odrzuciły.

Bądź nam łaskaw, Panie i Stwórco, oraz przebacz nam nasze wielorakie przewiny, i — choć niegodni jesteśmy takiego błogosławieństwa — przywróć owym Królestwom ich Prawdziwego Suwerena i następcę króla Jakuba, Twego pobożnego sługę, naszego Szlachetnego Xięcia Franciszka. Racz strzec Go w zdrowiu i chorobie, uwalniając duszę jego i ciało od niemocy oraz podnosząc go w sile i żarliwości, by służył Tobie jako nasz Umiłowany Suweren i Obrońca Twej Wiary. Prosimy Cię o to poprzez moc Twego Syna, naszego Pana i Odkupiciela, Jezusa Chrystusa, z którym — wraz z Twoim Przenajświętszym i Życiodajnym Duchem — żyjesz i panujesz na wieki. Amen.

*****

Almighty God Our Lord, the Omnipotent King of Kings and Creator of all things, visible and invisible, who didst raise up and anoint Princes for the just governance of Thy people, through the intercessions of King James II and VII, of Blessed Memory, grant to all who read this message with faith, healing of their infirmities of body and soul, and protect the Three Realms, which with such ingratitude and disloyalty rejected him.

Be Gracious unto us, Lord and Creator, and forgive us our manifold iniquities, and, unworthy though we be of such a benediction, restore in these Realms, the True Sovereign and heir of King James, Thy pious servant, our Noble Prince Francis. Deign to preserve Him in sickness and in health, driving out from his soul and body the spirit of infirmity and raising him up in strength and fervour for Thy service as our Beloved Sovereign and Defender of Thy Faith. This we ask of Thee, through the power of Thy Son, Our Lord and Redeemer Jesus Christ, with Whom, together with Thine All-Holy and Lifegiving Spirit, Thou livest and reignest for ever. Amen.

tłumaczenie: Dawid Świonder

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.