Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Gdańscy archeolodzy wyjeżdżają na Bornholm

Gdańscy archeolodzy wyjeżdżają na Bornholm

Nauka w Polsce

Śladów obecności Słowian na wyspie Bornholm, a także kontaktów handlowych Słowian i wikingów poszukiwać będzie ekipa archeologów z Uniwersytetu Gdańskiego. W poprzednim sezonie badań udało się odnaleźć m.in. słowiańską ceramikę czy srebrne monety – poinformowała PAP Beata Derkacz, rzecznik prasowy instytucji.

Pracami kieruje archeolog z Instytutu Archeologii i Etnologii UG – Karolina Czonstke, a współprowadzi Bartosz Świątkowski z tej samej instytucji, wspólnie z naukowcami z Bornholms Museum Rønne.

Tegoroczne wykopaliska rozpoczną się w połowie sierpnia. Celem będzie stanowisko Abo (par. Ostelars), na którym zostały zlokalizowane relikty skarbu wczesnośredniowiecznego z okresu XI wieku. Prace te będą stanowić kontynuację badań z 2012 roku, podczas których przebadano dwa stanowiska: Nygård koło Rønne, znajdujące się na południu wyspy, oraz Klippehøj (par. Olsker), położone na północy wyspy.

W Nygård Polacy odkryli pozostałości trzydziestometrowego domu wikingów z X-XI wieku, który był wyraźnie podzielony na przestrzeń mieszkalną i gospodarczą. Odnaleziono tam głównie liczne fragmenty ceramiki, grzebienie rogowe, kości zwierząt oraz ości ryb.

Na drugim stanowisku odkryto jeden z najlepiej zachowanych na wyspie domów wikingów, datowany na okres XI-XII w. Dom ten był zamieszkiwany w tym samym czasie, w którym wznoszono położoną w pobliżu romańską rotundę w Olsker – informuje Derkacz.

Co ciekawe, na dotychczas badanych przez Polaków stanowiskach najliczniej reprezentowaną kategorię zabytków była głównie słowiańska ceramika. Archeolodzy uchwycili proces stopniowego wypierania gorzej wykonanej ceramiki wikińskiej, która była lepiona ręcznie, przez lepszą technologicznie ceramikę słowiańską wykonaną na kole, wypalaną w wyższej temperaturze.

Innym sukcesem było uczestnictwo gdańskich specjalistów w odkryciu – we wschodniej części wyspy – skarbu w postaci 152 srebrnych monet o łącznej wadze ok. 2,5 kg. W jego skład wchodziły głównie arabskie dirhemy (m.in. emisje z czasów panowania dynastii Omajjadów i Abbasydów), a także 2 perskie monety datowane na rok 612 (emisja z czasów panowania Chosrowa II Parwiza z dynastii Sasanidów).

Wyniki dotychczasowych i prowadzonych w tym roku badań pozwalają na przybliżenie odpowiedzi na pytanie o rolę i znaczenie Słowian w kształtowaniu się wzajemnych stosunków społeczno-ekonomicznych w rejonie Morza Bałtyckiego. Szczególnie istotne jest zagadnienie relacji słowiańsko-skandynawskich w okresie wczesnego średniowiecza.

Wymiana myśli i doświadczeń badaczy polskich i duńskich jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Instytutem Archeologii i Etnologii UG a Bornholms Museum Rønne.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.