Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Królewskie gratulacje dla Józefa Bidena

Królewskie gratulacje dla Józefa Bidena

Royal Central

Portal Royal Central informuje o kolejnych monarchach, którzy przesłali gratulacje w związku z objęciem przez pana Józefa Bidena stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Już w listopadzie 2020 roku jego zwycięstwo w wyborach uznali JKM król Serbii oraz władcy kilku krajów arabskich, a także grecka rodzina królewska. Do tego grona dołączyli panujący z Kambodży, Luxemburga, Norwegii, Szwecji i Tajlandii.

Jego Królewska Mość król Kambodży Norodom Sihamoni wysłał list, w którym prócz najszczerszych gratulacyj i najlepszych życzeń szczęścia wyraził nadzieję, iż nowy prezydent zapewni mądre przywództwo i poprowadzi naród amerykański drogą sprawiedliwości, pokoju, jedności i dobrobytu.

W dniu inauguracji Jego Królewska Mość król Jordanii Abdullah II przekazał za pośrednictwem Twittera, że wysoko ceni strategiczne partnerstwo i trwałą przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, jak również, iż cieszy się na współpracę w dążeniu do światowego pokoju i dobrobytu.

Jego Królewska Wysokość wielki xiążę Luxemburga Henryk w imieniu własnym i żony wysyłał telegram, w którym m.in. obszernie przypomniał o przyjaźni łączącej jego ojczyznę i Stany Zjednoczone od początku XX wieku, której wyrazem było decydujące wsparcie udzielone wielkiemu xięstwu podczas obu wojen światowych. Zdaniem Najjaśniejszego Pana prezydenta Franklina D. Roosevelta i wielką xiężnę Szarlotę połączyła ścisła więź zbudowana na wzajemnym szacunku i dążeniu do pokoju w Europie. Żołnierze amerykańscy pod dowództwem generała Jerzego Pattona wyzwolili Luxemburg spod niemieckiej okupacji, natomiast zwycięstwo w bitwie o Ardeny symbolizuje – jak zauważył wielki xiążę – tryumf demokracji i rządów prawa.

Jego Królewska Mość król Norwegii Harald V wyraził prócz najserdeczniejszych życzeń nadzieję na dobrobyt i pomyślność Amerykanów. W bardzo podobnych słowach wypowiedział się Jego Królewska Mość król Szwecji Karol XVI Gustaw.

W liście Jego Królewskiej Mości króla Tajlandii Ramy X możemy natomiast przeczytać, że inauguracja prezydencka Józefa Bidena wyznacza początek nowej ery odbudowy i odnowy – zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i społeczności międzynarodowej. Według Najjaśniejszego Pana Ameryka, zachowując integralność demokratycznych instytucyj i konstytucyjnych procedur, jest gotowa, aby zjednoczyć się pod przywództwem nowej głowy państwa i podjąć bezprecedensowe wyzwania związane z pandemią COVID-19, stanem gospodarki, kryzysem klimatycznym i zapewnieniem bezpieczeństwa międzynarodowego.

Z członkami wielu rodzin panujących pan Józef Biden spotykał się, sprawując w latach 2009–2017 urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.