Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Gratulacje dla posła-elekta Jarosława Iwaszkiewicza

Gratulacje dla posła-elekta Jarosława Iwaszkiewicza

Jacek Bartyzel / Adrian Nikiel

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wybór członka Organizacji Monarchistów Polskich, pana Roberta Jarosława Iwaszkiewicza, kandydującego z listy Kongresu Nowej Prawicy, na posła do Parlamentu Europejskiego.

Składając Wielce Czcigodnemu Panu Posłowi – Elektowi najszczersze gratulacje, pragniemy wyrazić jednocześnie nadzieję, że dane mu będzie być na tym urzędzie gorliwym i skutecznym obrońcą fundamentalnych zasad cywilizacji chrześcijańskiej, tak dziś postponowanych również przez tę instytucję: Społecznego Panowania Chrystusa Króla, prawa naturalnego pochodzenia boskiego, tradycyjnej, prawowitej co do pochodzenia i co do wykonywania monarchii z Bożej łaski, integralności i tożsamości wszystkich ojczyzn europejskich, praw podstawowych rodziny oraz wszystkich innych ciał naturalnych społeczeństwa, własności prywatnej i ciążących na niej obowiązków wobec dobra wspólnego, autentycznej zasady pomocniczości. Szczęść Boże Panu Posłowi w tym zbożnym dziele!

Członek honorowy OMP

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Prezes OMP

Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.