Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Hr. Józef Hubert von Neipperg (1918–2020)

Hr. Józef Hubert von Neipperg (1918–2020)

Requiescat in pace

Jego Dostojna Wysokość hrabia Józef Hubert von Neipperg, głowa mediatyzowanego Domu Neippergów, zmarł w Schwaigern (Królestwo Wirtembergii) 12 września 2020 roku. W chwili śmierci był najstarszym europejskim arystokratą, miał 102 lata. Pogrzeb w gronie rodzinnym odbył się tydzień później.

Maria Józef Hubert Ernest Amadeusz Wincenty Benedykt Antoniusz Konrad Apolinary przyszedł na świat w rodowej siedzibie w Schwaigern 22 lipca 1918 r. Był trzecim z czworga dzieci i drugim synem hrabiego Antoniego Ernesta (1883–1947) i jego żony Anny (z domu von Silva-Tarouca, 1888–1971). Hrabia Antoni Ernest był przewodniczącym Stowarzyszenia Katolickich Szlachciców w południowo-zachodnich Niemczech i członkiem Partii Centrum, w trakcie pierwszej wojny światowej służył w armii pruskiej.

Brat Józefa Huberta, hrabia Karol Reinhard (ur. 1915), poległ na froncie wschodnim w lipcu 1941 r. Po śmierci ojca, 28 grudnia 1947 r., hrabia Józef Hubert stał się szefem rodu. 3 lutego 1951 r. poślubił hrabiankę Marię Franciszkę Rudolfinę Eleonorę von Ledebur-Wicheln (1920–1984), córkę hrabiego Eugeniusza von Ledebur-Wichelna (1873–1945) i jego żony Eleonory (z domu Larisch von Moennich, 1888–1975). Małżonkowie dochowali się ośmiorga dzieci: Karola Eugeniusza (ur. w Schwaigern 20 października 1951), który 30 lipca 1977 r. poślubił w Pöcking Jej Cesarską i Królewską Wysokość arcyxiężniczkę Andreę (ur. 1953), córkę cesarza austriackiego i króla Węgier Ottona I (II) i cesarzowej Reginy; Reinharda (ur. 1953); Marii Anny (ur. 1955, zakonnicy, s. Marianny od Jezusa); Franciszki (ur. 1956); Stefana (ur. 1957); Krzysztofa (ur. 1958); Barbary (ur. 1960) i Jana Alfreda (ur. 1964).

Po śmierci żony hrabia w 1986 r. poślubił Jaśnie Oświeconą xiężniczkę Teresę Marię Gabrielę Karolę Hildę zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (ur. 1938), córkę xięcia Fryderyka Karola IV (1908–1982) i jego żony Mechtyldy (z domu von Urach, hr. von Württemberg, 1912–2001). Prócz żony i dzieci osierocił dwadzieścioro czworo wnucząt, urodzonych w latach 1978–2017, i osiemnaścioro prawnucząt. Jest wspominany jako człowiek doskonale wykształcony i pełen humoru.

Głową Domu Neippergów jest dziś JDW hrabia Karol Eugeniusz, który z JCiKW arcyxiężniczką Andreą ma pięcioro dzieci: Filipa, Benedykta, Dominika, Emmę i Katarzynę.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.