Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Intencja na grudzień

Intencja na grudzień

Bractwo Różańcowe Świętego Piusa V

W grudniu modlimy się w intencji:

O uznanie Królestwa Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wszystkie stany, władze i przedstawicieli narodu polskiego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej.

Kolekta

Oremus:

Omnípotens sempitérne Deus, qui in dilécto Fílio tuo, universórum Rege, ómnia instauráre voluísti: concéde propítius; ut cunctæ famíliæ géntium, peccáti vúlnere disgregátæ, eius suavissímo subdántur império: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko odnowić w umiłowanym Synu Twoim jako Królu wszechrzeczy, spraw łaskawie, aby rodziny narodów rozdzielone na skutek ran grzechowych, poddały się Jego najsłodszemu panowaniu: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Graduał i Alleluja

Ps 71:8; 78:11

Dominábitur a mari usque ad mare, et a flúmine usque ad términos orbis terrárum.

V. Et adorábunt eum omnes reges terræ: omnes gentes sérvient ei. Allelúia, allelúia.

Dan 7:14

Potéstas eius, potéstas ætérna, quæ non auferétur: et regnum eius, quod non corrumpétur. Allelúia.

Panować będzie od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi.

I uwielbią Go wszyscy królowie, wszystkie narody będą Mu służyły. Alleluja, alleluja.

Władza Jego to władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego nigdy nie zaginie. Alleluja.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.