Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Ja tu jeszcze powrócę! Willmann

Ja tu jeszcze powrócę! Willmann

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Fundacja Lubiąż

Ja tu jeszcze powrócę! Willmann – to tytuł prezentacji przygotowanej w dawnym kościele klasztornym cystersów pw. Wniebowzięcia NMP w Lubiążu przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Została ona udostępniona w drugą rocznicę otwarcia wystawy Willmann. Opus magnum w Pawilonie Czterech Kopuł (21 grudnia 2019) i pierwszą rocznicę wystawy Willmann. Opus minor w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (21 grudnia 2020).

Na pustych ścianach kościoła w Lubiążu zawisły reprodukcje obrazów Michała Willmanna, które malowane były przez artystę dla tego miejsca i zdobiły je przez prawie 300 lat. Po II wojnie światowej oryginały trafiły do warszawskich świątyń, gdzie przechowywane są do dziś.

Prezentowane obecnie w Lubiążu kopie powstały w czasie przygotowań do wystawy Willmann. Opus magnum. Wtedy to Muzeum Narodowe we Wrocławiu wypożyczyło oryginały dzieł Willmanna z warszawskich świątyń i zaprezentowało na ekspozycji w Pawilonie Czterech Kopuł. W tym czasie w Warszawie eksponowane były specjalnie wyprodukowane kopie. Teraz te reprodukcje zawisły w Lubiążu.

Kopie te stanowią tylko ślad i namiastkę dawnej świetności oraz bogactwa artystycznego kościoła lubiąskiego. Mają przypominać, iż miejsce to było w przeszłości skarbnicą arcydzieł nowożytnej sztuki śląskiej. A także budzić nadzieję, że jeszcze tutaj powrócą! – wyjaśnia pan dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Ja tu jeszcze powrócę! Willmann – fot. Magdalena Lorek

Ja tu jeszcze powrócę! Willmann – fot. Magdalena Lorek

Ja tu jeszcze powrócę! Willmann – fot. Magdalena Lorek

Ja tu jeszcze powrócę! Willmann – fot. Magdalena Lorek

zdjęcia: Magdalena Lorek

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.