Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Jakobickie spotkanie dyskusyjne w Fairfax House

Jakobickie spotkanie dyskusyjne w Fairfax House

Fairfax House

Informacja o spotkaniu i zaproszenie do nadsyłania artykułów.

Symbolika w kulturach wizualnych jakobityzmu w latach 1688-1800.

15 listopada 2013 roku, Fairfax House i The Hilton Hotel, York.

Jakobityzm wciąż znajduje się w gronie najbardziej sugestywnych ruchów historycznych Wielkiej Brytanii, nawiązujących do silnych nurtów romantyzmu i nostalgii. Swoje miejsce w wyobraźni historycznej jakobityzm zawdzięcza symbolice, jaką zapoczątkował, będąc w istocie tajnym ruchem politycznym. Jego symbole — róża i pąk róży, białe wstęgi i kokardy, motyl, słonecznik, dęby i liście dębu — mają wielkie znaczenie historyczne i emocjonalne, a przy tym stanowią istotne źródło sentymentu.

Symboliczny język sprawy jakobickiej to temat przewodni najbardziej doniosłej publicznej prezentacji jakobickiej kultury materialnej, jaka odbędzie się po raz pierwszy od wielu lat. Wystawę pt. „W imię róży: jakobickie powstania, symbolizm i wierność” będzie można zobaczyć w Fairfax House od sierpnia do grudnia 2013 r. Wystawie towarzyszyć będzie zorganizowane przez Fairfax House jednodniowe spotkanie dyskusyjne na temat symboliki w kulturze jakobickiej. Odbędzie się ono 15 listopada 2013 r.

Celem spotkania jest wymiana myśli między członkami instytucyj akademickich, pracownikami muzeów i bibliotek, a także innymi osobami, których przedmiotem zainteresowania są symbole związane z ruchem jakobickim od jego zawiązania się pod koniec XVII stulecia do końca wieku XVIII. Tematyka dyskusji może dotyczyć (acz nie musi się ograniczać do nich) zagadnień takich jak kultura przedmiotów i obrazów jakobickich; ikonografia symboli i emblematów jakobickich; rola, jaką określone kategorie kultury materialnej, jak biżuteria, wyroby szklane, stroje, architektura i broń, pełniły w przekazywaniu przesłań jakobickich, zarówno jawnych, jak i utajonych; jakobickie symbole w sztuce, muzyce lub literaturze. W spotkaniu uczestniczyć będą uznane autorytety w dziedzinie jakobityzmu.

Po spotkaniu wykład wygłosi gość specjalny, prof. Murray Pittock, który zaprezentuje również swą najnowszą xiążkę. Będzie też możliwość obejrzenia wystawy „W imię róży”.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów

Artykuły mogą być nadsyłane przez uczonych, studentów studiów podyplomowych, pracowników muzeów i bibliotek, a także inne osoby. Czas odczytu artykułu ograniczony jest do 20 minut. Temat wystąpienia musi dotyczyć wybranego aspektu jakobickiej symboliki wizualnej od późnego wieku XVII do końca wieku XVIII.

Prosimy o nadsyłanie proponowanych artykułów (wraz z abstraktem nieprzekraczającym 200 słów) na adres: jacobitecolloquium@fairfaxhouse.co.uk. Artykuły muszą zostać nadesłane przed 30 września 2013.

Koszty (w opłatę wliczona jest rejestracja, lunch i przekąski):

Uczestnicy zwyczajni: £50.00

Studenci studiów podyplomowych: £25.00

Formularz rejestracyjny

W celu dokonania rejestracji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza.

opracowanie: Dawid Świonder

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.