Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Nowe kierunki w badaniach nad jakobityzmem

Nowe kierunki w badaniach nad jakobityzmem

Anglo-Katolickie Towarzystwo Historyczne

Spotkanie dyskusyjne w Instytucie Badań Historycznych w Londynie

z udziałem Towarzystwa Studiów nad Jakobityzmem

Zapraszamy do nadsyłania proponowanych materiałów na jednodniowe spotkanie dyskusyjne pod hasłem „Nowe kierunki w badaniach nad jakobityzmem”, które odbędzie się 20 sierpnia 2013 roku w Instytucie Badań Historycznych w Londynie.

Proponowane materiały mogą dotyczyć różnych aspektów studiów nad jakobityzmem, m.in. militarnej, politycznej, dyplomatycznej, religijnej i społecznej historii jakobityzmu, historii jakobickiej historiografii, a także wpływu ruchu jakobickiego na sztukę, literaturę i kulturę dawniej i dziś. W szczególności jesteśmy zainteresowani artykułami zawierającymi wizje i sugestie nowych form współpracy, analizującymi pojęcie „studiów nad jakobityzmem” jako dyscypliny oraz jej status w środowisku akademickim i kulturze powszechnej, lub poruszającymi kwestie nowych wyzwań i możliwości badawczych, jakie wiążą się z cyfryzacją zasobów archiwalnych.

Jako główny prelegent wystąpi prof. Daniel Szechi (Uniwersytet Manchesterski), zaś dyskusji panelowej przewodzić będzie dr Ewelina Cruickshanks (prezes Towarzystwa Studiów nad Jakobityzmem).

Aby zgłosić chęć uczestnictwa jako słuchacz lub prelegent, prosimy o kontakt na adres jacobitestudies@gmail.com do 19 lipca 2013 r. Potencjalni prelegenci proszeni są dodatkowo o nadesłanie swojej krótkiej biografii (max. 250 słów) oraz abstraktu (max. 300 słów, włącznie z imieniem i nazwiskiem, reprezentowaną instytucją oraz adresem e-mailowym). Limit czasowy odczytu artykułu wynosi 20 minut.

Proponowane tematy dyskusji panelowej oraz abstrakty (max. 250 słów) z wyjaśnieniem, dlaczego chcieliby państwo być jej uczestnikami, również należy kierować na adres jacobitestudies@gmail.com do 19 lipca 2013 r.

Spotkanie dyskusyjne odbędzie się dzięki hojności:

— Instytutu Badań Historycznych (The Institute of Historical Research)

— Towarzystwa Studiów nad Jakobityzmem (The Jacobite Studies Trust)

— Anglo-Katolickiego Towarzystwa Historycznego (The Anglo-Catholic History Society)

— Brytyjskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (The British Society for Eighteenth-Century Studies)

Organizatorzy konferencji: Wiktoria Henshaw i Karolina Watkinson, młodsze pracownice naukowe IHR.

tłumaczenie: Dawid Świonder

Na podstawie informacji pana Stefana Robba umieszczonej na jakobickiej liście dyskusyjnej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.