Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Japońska debata o następstwie tronu

Japońska debata o następstwie tronu

Niech żyje cesarz!

Portal MailOnline w artykule pani Szarloty Mitchell przypomina o trwającej od kwietnia dyskusji na temat kryzysu sukcesyjnego, który może zagrozić japońskiej rodzinie cesarskiej i doprowadzić do zmiany zasad następstwa tronu. Przyjęta w 1947 r. Ustawa o Domu Cesarskim nie przewiduje możliwości objęcia tronu przez kobietę, w rodzinie panującej natomiast w linii sukcesji jest obecnie jedynie trzech mężczyzn.

Problemem zajmuje się dwudziestojednoosobowy rządowy panel doradczy. Dom Cesarski liczy dziś osiemnastu członków, wśród których są Ich Cesarskie Wysokości xiążę następca tronu Akishino, xiążę Hisahito i xiążę Hitachi. Xiężniczki zostają wykluczone z dynastii, kiedy wychodzą za mąż za poddanych z ludu. Od czasu abdykacji w 2019 r. Jego Cesarskiej Mości cesarza Akihito sondaże opinii publicznej wskazują na rosnące poparcie dla ewentualnej reformy – włączenia kobiet do linii sukcesji. Ta opcja ma cieszyć się też poparciem części polityków rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej, równocześnie zaś zwolennicy zachowania dotychczasowej ustawy podkreślają, że jest jeszcze czas na zmiany, gdyż JCM cesarz Naruhito cieszy się dobrym zdrowiem, a męska linia Domu Cesarskiego nie jest zagrożona wygaśnięciem.

Pani Brittani Barger, publicystka portalu Royal Central, informuje natomiast o propozycji zmiany, która umożliwiałaby xiężniczkom decydującym się na ślub z „plebejuszem” zachowanie tytułów i statusu członka rodziny cesarskiej – ich synowie mieliby zaś być włączeni do linii sukcesji. Rozważane są też możliwości przywrócenia członkostwa w domu panującym bocznym gałęziom rodu pozbawionym tego statusu przez amerykańskie władze okupacyjne po II wojnie światowej, a także ich potomkom. Z ich grona mógłby zostać wybrany cesarz w przypadku wygaśnięcia głównej gałęzi dynastii.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.