Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Cesarzowej Marii komentarz o abdykacji

Cesarzowej Marii komentarz o abdykacji

Royal Musings

Od Redakcji: Pani Marlena A. Eilers Koenig poinformowała na swoim blogu Royal Musings o treści listów, jakie w czerwcu Jej Cesarska Mość Maria Rosyjska wysłała do obu hiszpańskich „konstytucyjnych szefów państwa” – ustępującego Jana Karola i jego następcy, JKW xięcia Filipa, który objął urząd 19 czerwca 2014 r. Publikujemy to streszczenie jako kolejny „znak czasów” – cesarzowa Rosji pomija wymownym milczeniem rzeczywistego dziedzica koron hiszpańskich, prawowitego króla Syxtusa Henryka, z uznaniem natomiast wypowiada się o człowieku, który – jako potomek linii uzurpatorskiej – za swojego „panowania” nie tylko nie cieszył się legitymizmem pochodzenia, lecz nawet nie próbował działać w duchu legitymizmu celu, doprowadzając do demokratyzacji, a w efekcie do głębokiej dechrystianizacji państwa. Przepaść między wzniosłymi słowami Najjaśniejszej Pani a rzeczywistym stanem koron hiszpańskich w XXI wieku zakrawa wręcz na niezamierzone szyderstwo.

Parafrazując słowa Leszka Gembarzewskiego, możemy tylko dedykować Jej Cesarskiej Mości myśl, że nie jest legitymistyczną taka polityka, która służy afirmowaniu jedynie własnych praw do tronu, lecz w innych państwach aprobuje uzurpacje.

Głowa rosyjskiego Domu cesarskiego, JCW wielka xiężna Maria Rosyjska, wysłała listy do króla Hiszpanii Jana Karola I oraz jego dziedzica xięcia Asturii Filipa, który obejmie tron po abdykacji ojca. W liście do Jego Królewskiej Mości, Jej Cesarska Wysokość wyraziła głębokie przejęcie wieścią o jego decyzji oraz przekonanie, że sposób, w jaki od najmłodszych lat poświęcał swoje życie Hiszpanii, będzie wiecznym przykładem dla wszystkich przyszłych pokoleń.

Wielka xiężna zwróciła uwagę, iż podejmując decyzję o przekazaniu tronu swojemu synowi, król Jan Karol I działał wyłącznie z myślą o interesie Hiszpanii i jej narodu, a także że dogłębnie rozważył to historyczne posunięcie, uwzględniając przy tym hiszpańskie tradycje i współczesne realia.

Głowa rosyjskiego Domu cesarskiego napisała również list do Jego Królewskiej Wysokości xięcia Asturii, który — zgodnie z prawem sukcesji — zostanie królem Hiszpanii po abdykacji ojca. W swoim liście Jej Cesarska Wysokość złożyła nowemu monarsze Hiszpanii najlepsze życzenia oraz zapewniła o modlitwach, aby Boża łaska prowadziła go i przyświecała mu w wypełnianiu obowiązków, a także wyraziła przekonanie, że jego wyjątkowa służba przyniesie Hiszpanii korzyść.

Król Jan Karol I i jego małżonka JKM królowa Zofia są związani z rosyjskim Domem cesarskim pokrewieństwem i wieloletnią przyjaźnią.

Głowa rosyjskiego Domu cesarskiego — sama będąca wielokrotnie gościem Ich Królewskich Mości przy okazji licznych ceremonii hiszpańskiego Domu królewskiego — wspomina z czułością obecność Ich Królewskich Mości na jej ślubie oraz na chrzcie jej syna i następcy, carewicza i wielkiego xięcia Jerzego Rosyjskiego.

tłumaczenie: Dawid Świonder, opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.