Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Pierwszy Kongres Nacjonalistów

Pierwszy Kongres Nacjonalistów

Relacja

2 IV AD 2011 odbył się w Bytomiu Pierwszy Kongres Nacjonalistów. Spotkanie miało na celu integrację oraz wymianę doświadczeń środowiska Autonomicznych Nacjonalistów, jak i grup pokrewnych. Nie zabrakło jednak także przedstawiciela Organizacji Monarchistów Polskich.

W trakcie Kongresu można było nabyć książki o tematyce politycznej i historycznej oraz najnowszy numer naszego pisma „Rojalista — Pro Patria”.

Na spotkaniu zaprezentowano dwa filmy podejmujące tematykę zbrodniczego czerwonego totalitaryzmu: New Poland oraz Soviet Story, których, jak myślę, na tej stronie reklamować nie trzeba. Wysłuchać można było także czterech referatów na temat problemów, jakie napotyka rozwijający się w Polsce ruch Autonomicznych Nacjonalistów oraz o edukacji regionalnej, nowych sposobach i możliwościach działania.

kongres

To, co istotne dla naszego ruchu monarchistycznego, to fakt, iż Autonomiczni Nacjonaliści stanowczo odparli zarzut antyklerykalizmu, który to pogląd często się im przypisuje. Przedstawiciel Autonomicznych Nacjonalistów podkreślił, że ruch ten po prostu nie wymaga konkretnych, jednoznacznych deklaracji religijnych, dzięki czemu działają w nim osoby, które nie odnajdywały się w organizacjach wymagających takowych deklaracji, a jednocześnie będące patriotami. Aby rozwiać wątpliwości w kwestii sugerowanego czasami braku tzw. „kręgosłupa moralnego” działaczy AN, prelegent podkreślił ich jednoznaczny sprzeciw wobec aborcji, „małżeństw” homoseksualnych itp. patologii i zbrodni.

kongres

Ciekawym elementem dyskusji były uwagi o konieczności zaangażowania się Prawicy na polach, które do tej pory zarezerwowanie były dla Lewicy, m.in. ekologii i działalności charytatywno-społecznej. Warto w tym miejscu odesłać do tekstu działacza Organizacji Monarchistów Polskich, kol. A. T. Witczaka, z którego wynika, że i „u nas” ten problem został zauważony.

Cały Kongres zakończył się duchową strawą, jaką był łagodny, „akustyczny” występ muzyczny.

Koleżankom i Kolegom z ruchu Autonomicznych Nacjonalistów wypada życzyć powodzenia i konsekwencji w działaniu. Oby kolejny Kongres był co najmniej tak owocny jak ten.

Ł.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.