Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Konserwacja pomnika nagrobnego Feliksa Jasieńskiego

Konserwacja pomnika nagrobnego Feliksa Jasieńskiego

Muzeum Narodowe w Krakowie

W dniu Wszystkich Świętych można zapalić światełko przy odnowionym nagrobku Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego. Konserwacji zaniedbanego i zniszczonego przez upływ czasu grobowca podjęli się specjaliści z Muzeum Narodowego w Krakowie. Jasieński był jednym z najważniejszych kolekcjonerów w Polsce i największym darczyńcą MNK.

Podjęliśmy się tego zadania po liście krakowianki, pani Mirosławy Szilder, która zwróciła uwagę na zły stan grobowca Feliksa Jasieńskiego i poprosiła pisemnie kilka instytucji o opiekę nad nim – mówi dyrektor MNK Zofia Gołubiew. – Przedstawiciele Muzeum Narodowego w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych porozumieli się co do faktu, że choć Muzeum nie ma możliwości nabycia prawa do grobowca, może sprawować nad nim opiekę.

Prace konserwatorskie trwały od czerwca do końca października bieżącego roku i były prowadzone przez Pracownię Konserwacji Rzeźby MNK. Najpierw odczyszczono powierzchnię kamienia, usunięto zacieki i zielone nawarstwienia pochodzenia biologicznego. Pociemniałe, pożółkłe kity i uzupełnienia zostały usunięte, a kamień wzmocniono specjalnymi zastrzykami.

Największą przeszkodą okazała się wykonana przed laty niefachowa konserwacja. Pomnik pokryto wtedy nieprzepuszczalnym impregnatem, który powodował rozwarstwianie się kamienia – mówi pani Anna Kłosowska, kierownik Pracowni Konserwacji Rzeźby MNK. – Natomiast najbardziej się cieszymy z powrotu do eleganckiej, ciemnej kolorystyki napisów i krzyża na nagrobku. Nie wiadomo dokładnie, w którym momencie zostały one pozłocone, co odebrało grobowcowi jego oryginalny modernistyczny charakter, a same napisy uczyniło mniej widocznymi. Ostatnim etapem prac było pokrycie powierzchni powłoką hydrofobową, która zabezpieczy nagrobek przed wpływem warunków atmosferycznych i ponownym zabrudzeniem, ale pozwoli „oddychać” kamieniowi.

grobowiec Feliksa Jasieńskiego

Grobowiec Feliksa Jasieńskiego usytuowany jest obok kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pomnik, ufundowany przez Gminę Miejską Kraków, został wykonany w 1930 roku. Zaprojektował go Czesław Boratyński, jeden z autorów projektu wykonawczego Gmachu Głównego MNK. W Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, oddziale MNK przy placu Szczepańskim, można oglądać obecnie dwie wystawy dzieł podarowanych Muzeum przez kolekcjonera: Niech żyje sztuka! Kolekcja Feliksa Jasieńskiego. Od Japonii do Europy. Rzeczy piękne i użyteczne oraz Niech żyje sztuka! Kolekcja Feliksa Jasieńskiego. Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau.

opracowanie: MB

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.