Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Król Abdullah II — przemówienie w Davos

Król Abdullah II — przemówienie w Davos

kingabdullah.jo

28 stycznia 2021 roku Jego Królewska Mość król Abdullah II uczestniczył w spotkaniu Agendy Światowego Forum Ekonomicznego w Davos pod tytułem Kluczowy rok na odbudowę zaufania. Ze względów epidemicznych konferencja odbyła się wirtualnie. Wzięli w niej udział szefowie państw i rządów, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, urzędnicy państwowi, czołowi biznesmeni oraz eksperci z ponad siedemdziesięciu krajów. Król Abdullah wygłosił przemówienie, po którym odbyła się sesja pytań i odpowiedzi prowadzona przez założyciela i prezesa Światowego Forum Ekonomicznego, profesora Klausa Schwaba.

Poniżej przedstawiamy przemówienie Jego Królewskiej Mości:

W imię Boga, Litościwego, Miłosiernego,

Moi drodzy przyjaciele:

Z przyjemnością przyłączam się do wnikliwych dyskusji i dziękuję mojemu przyjacielowi, profesorowi Schwabowi, za zaproszenie do udziału w tym bardzo ważnym spotkaniu.

Rozpoczynamy nowy rok z wieloma wyzwaniami, które naznaczyły poprzedni i wciąż są widoczne w prawie każdej gałęzi gospodarki. Pandemia nadal pustoszy nasz świat, a my ledwo dostrzegamy jej długotrwałe skutki humanitarne i ekonomiczne.

Uważam, że jest promyk nadziei. Niektóre szczepionki są gotowe i teraz, kiedy zaczynamy długi, spóźniony proces leczenia, lepiej działać razem.

Musimy zapewnić skuteczną i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek przeciwko COVID-19. Moralnym obowiązkiem jest potraktowanie ich jako światowego dobra publicznego, które gwarantuje, że kraje biedniejsze nie zostaną na końcu kolejki, ponieważ państwa o wysokich dochodach wykupią większość najlepszych szczepionek.

W tych trudnych czasach ochrona zdrowia i dobro uchodźców pozostają globalną odpowiedzialnością. Jak powiedział profesor Schwab, Jordania jest drugim krajem na świecie pod względem liczby przyjętych imigrantów per capita, w związku z tym troszczymy się o nich i jesteśmy jednym z pierwszych państw na świecie, które rozpoczęły bezpłatne szczepienia uchodźców. Wsparcie międzynarodowe jest jednak niezbędne. Musimy wspólnie pracować nad nowymi programami politycznymi, które pomogą nam rozwiązać problemy dnia dzisiejszego i jutrzejszego.

W Jordanii byliśmy w stanie podwoić w ciągu ostatnich sześciu lat wskaźnik integracji finansowej. W celu zwiększenia dostępu do usług finansowych, zarówno dla Jordańczyków, jak i uchodźców, oparliśmy nasze działania na cyfryzacji. Zwiększyła się liczba mobilnych rachunków pieniężnych, ponieważ poszukiwaliśmy innowacyjnych rozwiązań wspierających pracowników i ich rodziny.

Nasze globalne priorytety muszą również obejmować poprawę dostępu do edukacji i zmniejszenie przepaści cyfrowej przy jednoczesnym przygotowaniu społeczeństwa do zawodów jutra, które szybko stają się zawodami dnia dzisiejszego.

Dlatego konieczne jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego poprzez inwestowanie w małe i średnie przedsiębiorstwa, które są podstawą rozwijających się gospodarek. W ramach naszej reakcji na pandemię Jordania umożliwiła wyjście z szarej strefy prawie trzynastu tysiącom firm z sektora MŚP. Jesteśmy jednym z czołowych światowych reformatorów w raporcie na temat łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w 2020 roku. Nasza gospodarka jest w stanie się odbudować, ale we współpracy z sektorem prywatnym.

Drodzy przyjaciele,

Kiedy pracujemy nad uzdrawianiem, musimy odnaleźć światło w ciemności, aby z ufnością podążać do lepszej przyszłości.

Pandemia boleśnie udowodniła nam, że powrót do normalnej działalności nie jest ani trwały, ani skuteczny. Dlatego przemyślmy i zmieńmy wszechobecne pojęcia globalizacji, multilateralizmu i społeczności międzynarodowej. Postawmy równość, poczucie przynależności i godność w centrum tego, co rzeczywiście symbolizują. Nasz świat potrzebuje ponownej globalizacji, która dąży do trwałej, sprawiedliwej i ekologicznej poprawy, która stawia dobrobyt naszych narodów i naszej planety na pierwszym miejscu.

Musimy położyć nacisk na poczucie wspólnoty w społeczności międzynarodowej, aby skupić się na łączących nas wartościach, dążeniach i ideałach.

Musimy przekształcić wspólny rynek w narzędzie pokoju i dobrobytu, poprawić zarządzanie łańcuchami dostaw w czasie kryzysu i wspierać integrację krajów rozwijających się, aby promować wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Wszyscy musimy przemyśleć, jak postępujemy z naszą planetą. COVID stanowczo przypomniał, że to, co robimy z naturą, ma niebezpieczne konsekwencje. Niech ta lekcja nauczy nas nie ignorować zmian klimatycznych.

Moim zdaniem jest to gwałtowny kryzys, z którym musimy się wspólnie zmierzyć, korzystając z twórczych rozwiązań, w których priorytetem są zielone inwestycje i energia odnawialna. Jordania, jako jeden z krajów najmniej zasobnych w wodę, jest doskonale świadoma zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Planujemy odbudowę naszej gospodarki na proekologicznych projektach rozwojowych i infrastrukturalnych.

Nasze spojrzenie na zmiany klimatyczne jest też ważne, ponieważ przeciwdziałamy globalnemu zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego, które stało się jeszcze poważniejsze w następstwie pandemii COVID, gdy milionom ludzi grozi głód.

Musimy wspólnie działać, aby wspierać przyjmowanie zrównoważonych rozwiązań agrotechnicznych, które poprawią stabilność światowych systemów żywnościowych i zapewnią dostępność, przystępność cenową i jakość żywności, jednocześnie chroniąc nasze środowisko.

Moi przyjaciele,

Ta pandemia uczyniła nas równymi. I niech to będzie pozytywny wniosek na przyszłość, jaki wyciągamy z tego trudnego czasu.

Niech nasza empatia napędza rozwój i poprawę, ponieważ budujemy pomosty, aby umożliwić lepszą wymianę nie tylko niezbędnych zasobów i wiedzy, ale także nadziei i pozytywnych koncepcji.

Mam nadzieję, że nasze człowieczeństwo będzie nami kierowało.

Bardzo dziękuję, profesorze Schwab.

Odpowiadając na pytania profesora Klausa Schwaba podczas sesji pytań i odpowiedzi, Najjaśniejszy Pan powtórzył ostrzeżenia przed globalnym niedoborem żywności po pandemii. Król podkreślił znaczenie komunikacji między krajami w celu dzielenia się globalnymi zasobami, zauważając, że kryzysy, takie jak pandemia COVID-19, przekraczają granice i wpływają zarówno na bogatych, jak i biednych.

Odnosząc się do jubileuszu Królestwa, Jego Królewska Mość pochwalił osiągnięcia Jordańczyków w ciągu ostatnich stu lat, które wzmocniły siłę i odporność państwa oraz pomogły przekształcić zagrożenia w szanse pomimo regionalnych i międzynarodowych wstrząsów. Optymistycznie wyraził się co do możliwości udziału jordańskiej młodzieży w rozwoju państwa w drugim stuleciu jego istnienia.

tłumaczenie i opracowanie: Przemysław Olszewski

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.