Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Król Malezji wzywa do ochrony środowiska

Król Malezji wzywa do ochrony środowiska

Niech żyje król!

Jego Królewska Mość król Malezji Tengku Abdullah zwrócił się do rządu w sprawie podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska. Monarcha oczekuje, że połowa terytorium kraju pozostanie zalesiona, gospodarka leśna będzie prowadzona w sposób zrównoważony, a także że rząd wskaże obszary, na których zostaną stworzone chronione geoparki.

Popyt na olej palmowy, durian i drewno doprowadził do kryzysu ekologicznego w Malezji. Tereny porośnięte lasami deszczowymi, zaliczanymi do najstarszych na świecie, są przetrzebione, co skutkuje katastrofalnymi powodziami. Wprawdzie powodzie w porze monsunowej nie są niczym nowym, jednak wylesianie nasiliło ich skutki. Katastrofy naturalne są symptomem problemu globalnego.

Najjaśniejszy Pan stwierdził: Zgodnie z dążeniem do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. wdrożone zostaną strategie zielonego wzrostu, mające na celu uwzględnienie rozwoju niskoemisyjnego i wzmocnienie odporności na zmiany klimatyczne i katastrofy, łącznie z czynnikami geologicznymi. Stanowisko monarchy opublikowano po ostrzeżeniu ze strony naukowców, którzy w raporcie przedstawionym Organizacji Narodów Zjednoczonych uznali, że brak masowych i szybkich działań w celu powstrzymania zmian klimatycznych spowoduje utratę ziemi uprawnej, susze, zmniejszenie się ilości żywności, wymieranie wielu gatunków roślin i zwierząt oraz masowe migracje.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.