Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Fala sympatii dla króla Michała

Fala sympatii dla króla Michała

Joanna Micu, Nine O`Clock

Według sondażu IMAS1, opublikowanego przez dziennik „Adevarul” w ubiegłym tygodniu, poziom zaufania do króla Michała wyniósł w grudniu [2011 r.] 25,7 procent i był wyższy niż prezydenta Trajana Băsescu oraz premiera Emila Boca łącznie.

Według wspomnianego źródła poziom zaufania do króla Michała był wyższy niż poziom zaufania do prezydenta Trajana Băsescu (12,9 proc.) oraz premiera Emila Boca (9,7 proc.) razem wziętych. Tylko przewodniczący Partii Narodowo-Liberalnej Crin Antonescu cieszył się wyższym poziomem zaufania (27,1 proc.). Spośród osobistości, których popularność była mierzona przez IMAS w 2011 roku, tylko Mugur Isărescu przekroczył popularność króla z zaufaniem na poziomie 33,2 proc. w czerwcu.

Rumuni w wieku 18-29, mieszkający w Transylwanii i w miastach średniej wielkości, wykazują największe zaufanie do króla Michała. Według IMAS 27,8 proc. Rumunów w wieku 18-29 ma zaufanie do króla, 25,7 proc. do Crina Antonescu, a 18,1 proc. do Wiktora Ponta. Dla porównania, Trajan Băsescu uzyskuje 12,2 proc., a Emil Boc 6,6 proc. Jeśli chodzi o inne grupy wiekowe, król Michał jest drugi po Crinie Antonescu, zdobywając poziom zaufania 23,7 proc. (w grupie wiekowej 30-44), 25,4 proc. (grupa wiekowa 45-49) i 26 proc. (powyżej 60. roku życia). Co więcej, król znajduje się na szczycie listy osobistości życia publicznego w Transylwanii z poziomem zaufania do niego w wysokości 29,4 proc. Za nim plasują się Crin Antonescu (26,8 proc.), Wiktor Ponta (19,9 proc.), Trajan Băsescu (15,9 proc.) i Emil Boc (14 proc.). W pozostałych regionach historycznych król jest drugi, po Crinie Antonescu. Tak więc były król cieszy się zaufaniem na poziomie 25,6 proc. w Mołdawii, 23 proc. na Wołoszczyźnie i 20,9 proc. w Bukareszcie.

Król Michał znajduje się na czele wyborczych preferencji mieszkańców średniej wielkości miast, w których jego popularność osiągnęła 31,9 proc. Za nim znajduje się Crin Antonescu (24,8 proc.), Wiktor Ponta (19,3 proc.), Trajan Băsescu (10 proc.) i Emil Boc (6,6 proc.). Król Michał jest drugi, po Crinie Antonescu, w dużych miastach (26,3 proc.), w małych miastach (20,1 proc.) i na obszarach wiejskich (25,4 proc.).

Fala sympatii dla byłego króla, który został zmuszony przez komunistów do abdykacji 30 grudnia 1947 roku, jest bez wątpienia zrozumiała w związku z uroczystościami zorganizowanymi w ubiegłym roku z okazji jego Jubileuszu dziewięćdziesięciolecia. Kulminacyjnym momentem tych wydarzeń była mowa króla odczytana w Parlamencie 25 października. W przemówieniu tym król Michał przywoływał „miłość do kraju”, „moralność”, „wiarę” i potrzebę uznania wartości. Przemówienie zostało dobrze przyjęte przez Rumunów. Zarówno głowa państwa, jak i członkowie rządu byli nieobecni podczas tego wydarzenia. Ataki prezydenta Trajana Băsescu, wymierzone w byłego króla latem ubiegłego roku, wydają się nie mieć wpływu na popularność dawnego króla, a wręcz przeciwnie. Băsescu oskarżył byłego króla o bycie „sługusem” Rosjan, ale król odmówił odpowiedzi na ataki.

Dziennik „Jurnalul National” mianował króla Michała Człowiekiem Roku 2011 za odczytane w parlamencie przemówienie, które przez międzynarodową prasę zostało uznane za „historyczne”.

tłumaczenie: Adam Raszewski

Za: Joana Micu, Wave of sympathy for king Mihai z 4stycznia 2012 r.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Powyższa informacja budzi mieszane uczucia. Z jednej strony: cieszy miłość choć części poddanych, przez kilkadziesiąt lat poddawanych komunistycznej i demoliberalnej indoktrynacji, współcześnie określana w mediach mianem „popularności”, ale z drugiej: wątpliwość musi budzić określanie miejsca w rankingach popularności w odniesieniu do osoby, która powinna zważać jedynie na swoją odpowiedzialność przed Bogiem. Podobnie jest „zgrzytem” określanie zwykłego urzędnika Trajana Băsescu, który w dodatku ośmiela się znieważać królewski majestat, jako głowy państwa. Głowa państwa może być tylko jedna.


1 Institut für Markt — und Sozialanalysen Ges.m.b.H. — przypis redakcji Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.