Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Królowa Mantfombi Dlamini nie żyje

Królowa Mantfombi Dlamini nie żyje

Requiescat in pace

29 kwietnia 2021 roku, w wieku sześćdziesięciu pięciu lat, w szpitalu Milpark w Johannesburgu zmarła Jej Królewska Mość królowa Mantfombi Shiyiwe Dlamini Zulu, regentka narodu Zulusów, trzecia żona zmarłego w marcu króla Goodwilla Zwelithiniego. Informację o śmierci podał xiążę Mangosuthu Buthelezi, który zapewnił też, że nie będzie próżni przywódczej w narodzie Zulusów. Królowa od dwóch lat chorowała, jednak przyczyna zgonu nie jest znana.

Przyszła monarchini urodziła się 15 marca 1956 r. Jej ojcem był Shobuza II, władca Królestwa Suazi (obecnie Eswatini). W 1973 r. doszło do zaręczyn z królem Goodwillem. Ze względu na dynastyczne pochodzenie narzeczonej warunkiem ślubu stało się uzyskanie przez xiężniczkę statusu głównej żony1, co miałoby zapewnić jej potomstwu pierwszeństwo w linii sukcesji tronu. Para doczekała się ośmiorga dzieci, w tym pięciu synów, z których najstarszy, czterdziestosześcioletni xiążę Misuzulu, jest postrzegany jako faworyt do następstwa po ojcu. 24 marca 2021 roku, zgodnie z wolą zmarłego kilkanaście dni wcześniej monarchy, królowa Mantfombi Dlamini została mianowana regentką narodu Zulusów. Tytuł ten dawał jej decydujący głos w kwestii następstwa tronu, a także miał zapobiec ewentualnym sporom o sukcesję. Jednak po jej nagłym zgonie nie jest jasne, kto zostanie wyniesiony na tron.

Śmierć królowej w czasie trzymiesięcznej żałoby, po której zakończeniu miano ogłosić, kto zostanie nowym zwierzchnikiem narodu, zapowiada burzliwą rywalizację. Córki króla Goodwilla i jego pierwszej żony, JKM królowej maDlamini, chcą powstrzymać wykonanie woli zmarłego – twierdzą, że mogło dojść do oszustwa. Ich Królewskie Wysokości xiężniczki Ntandoyenkosi i Ntombizosuthu uważają, że testament, będący w posiadaniu prawnika rodziny panującej Hieronima Ngwenyi, może być fałszywy, i żądają potwierdzenia jego autentyczności. Skorzystały nawet z usług grafologa, który uznał, że podpis na testamencie odczytanym na spotkaniu rodzinnym ponad miesiąc temu nie był zgodny z podpisem ich ojca. Natomiast królowa maDlamini zwróciła się do Sądu Najwyższego w Pietermaritzburgu z wnioskiem o ogłoszenie zakazu intronizacji regenta lub króla. Krążą pogłoski, że wnioskowała również o uznanie jej cywilnego małżeństwa ze zmarłym władcą za jedyny jego prawnie ważny związek. Posiedzenie sądu zostało wyznaczone na 7 maja.

opracowanie: Przemysław Olszewski


1 Do jej obowiązków należało m.in. zjednoczenie wszystkich żon króla i zapobieganie rodzinnym podziałom.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.