Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Spotkania noworoczne w Liechtensteinie

Spotkania noworoczne w Liechtensteinie

Luxarazzi

Członkowie rodziny xiążęcej1 byli gospodarzami dwóch spotkań noworocznych, które z udziałem około pięciuset gości odbyły się 12 stycznia 2017 roku w zamku w Vaduz. W pierwszym spotkaniu – w obecności Jaśnie Oświeconego xięcia Jana Adama II i jego żony, Jaśnie Oświeconej xiężnej Marii, JO następcy tronu xięcia Alojzego i jego żony, Jej Królewskiej Wysokości xiężnej Zofii, a także JO xięcia Mikołaja i JKW xiężnej Małgorzaty – udział wzięli członkowie korpusu dyplomatycznego.

Na kolejnym spotkaniu stawili się członkowie parlamentu i rządu, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, reprezentanci samorządów, osoby uhonorowane dodatkiem „xiążęcy” do nazw sprawowanych przez nie funkcyj publicznych, odznaczeni Orderem Zasługi, najwyżsi urzędnicy państwowi oraz przedstawiciele stowarzyszeń i partyj.

Zdjęcia z uroczystości opublikował dziennik „Liechtensteiner Vaterland”.

opracowanie: Adrian Nikiel


1 Będący również częścią jakobickiej rodziny królewskiej – przypis redakcji Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.