Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Litania do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Litania do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Dusza przy żłobku Chrystusowym

Litania

Do Najświętszego Dzieciątka Jezus.

(do prywatnego odmawiania).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Jezu Dzieciątko, usłysz nas! Jezu Dzieciątko, wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba Boże, któryś nam oddał Syna Twojego, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, któryś nędzę naszą przyjął na siebie, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, który w łonie Przenajświętszej Maryi Panny sprawiłeś Tajemnicę wcielenia, zmiłuj się nad nami.
Trójco Przenajświętsza jedyny Boże, który miłosierdziem i litością Swoją naród ludzki od wiecznej zguby ocaliłeś przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego, zmiłuj się nad nami.

Jezu Dzieciątko, Słowo Przedwieczne, przez które wszystko się stało, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Synu Maryi Najświętszej, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Słowo które ciałem się stało, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, za sprawą Ducha św. poczęte w żywocie Niepokalanej Panienki, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, z Matki Dziewicy zrodzone, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, światłości i mądrości Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, równe Ojcu Twojemu i poddane na ziemi Twej Matce Najświętszej, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, w którem sobie Ojciec Przedwieczny jedynie upodobał, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, rozkoszą napełniające Serce Matki Twojej, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Skarbie najdroższy od Ojca Niebieskiego nam zesłany, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, na ręku Twej Matki przedstawione uczczeniu narodów, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Stwórco i Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Bracie nasz i Ojcze przyszłego wieku, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Źródło życia karmione mlekiem piersi Panieńskich, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Radości Aniołów gorzkiemi łzami w żłobku zalane, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, postrachu piekła i Niebios wesele, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, mądrość Boską w milczeniu ukrywające, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, wszechmocne w słabości i wielkie w upokorzeniu swojem, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, upragnienie narodów i pogan światłości, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, królu nieprzyjęty od ludu swojego i z własnej ziemi wygnany, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, cudem ukrywające jasność chwały Swojej, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, źródło miłości i świątobliwości wszelkiej, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, naprawiające wszystko na ziemi, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Wodzu Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Pożądanie Patryarchów, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Mądrości Proroków, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Światłości Apostołów i wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, najczystsza Miłości świętych Dziewic, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, królu wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Jezu Dzieciątko, Zbawienie świata całego, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu Dzieciątko!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu Dzieciątko!
Od niewoli i sideł szatańskich, wybaw nas Panie.
Od złości i fałszywej mądrości świata, wybaw nas Panie.
Od pychy, pożądliwości i łakomstwa, wybaw nas Panie.
Od złej woli i grzechu wszelkiego, wybaw nas Panie.
Od zatwardziałości serca, wybaw nas Panie.
Przez Twoje Poczęcie cudowne, wybaw nas Panie.
Przez najpokorniejsze Narodzenie Twoje, wybaw nas Panie.
Przez Twoje łzy i ubóstwo, wybaw nas Panie.
Przez bolesne Obrzezanie Twoje, wybaw nas Panie.
Przez chwalebne objawienie się poganom, wybaw nas Panie.
Przez Ofiarowanie się Tobie w świątyni, wybaw nas Panie.
Przez święte rozmowy i słodkie pieszczoty z Matką Twoją, wybaw nas Panie.
Przez Twoje do Egiptu wygnanie, wybaw nas Panie.
Przez życie pełne ubóstwa, poświęceń, pracy i boleści, wybaw nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu Dzieciątko!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu Dzieciątko!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Jezu Dzieciątko, usłysz nas!
Jezu Dzieciątko, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

V. Chrystus blizko jest.
R. Pójdźmy, pokłońmy się.

Módlmy się. Błagamy Cię Wszechmogący Boże, iżby Jednorodzonego Syna Twego nowe, przez przyjęcie Ciała, Narodzenie oswobodziło nas, których pod jarzmem grzechu zastarzała trzyma niewola, Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem św. żyje i króluje w Trójcy jedyny, Bóg na wieki wieków. Amen.

Witaj gwiazdko złota. Źródło: POLONA (dzięki Muzeum w Gliwicach)

ANTYFONA O N. MARYI PANNIE

Święta Odkupiciela Matko, Bramo Niebios, otworem stojąca, Gwiazdo morska, wspomóż lud Twój upadający, Ty, która z podziwieniem wszelkiego stworzenia Twego Stwórcę świętego porodziłaś: Panno przed tem i po tem, któraś z ust Gabryela pozdrowienie przyjęła, wstaw się, lub módl się za grzesznikami!

V. Po porodzeniu Panną nienaruszoną zostałaś.
R. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Módlmy się. Boże, który przez płodne Panieństwo błogosławionej Maryi Dziewicy rękojmię zbawienia podałeś rodzajowi ludzkiemu, racz sprawić, Ciebie prosimy, abyśmy doznali skutku wstawienia się za nami tej Pani, przez którą otrzymaliśmy Sprawcę żywota, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Na uczczenie Dzieciątka Jezus, N. Panny i św. Józefa, za opuszczone dzieci i sierotki biedne, 3 Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i wierszyk następujący:

V. Jezu Dzieciątko, zlituj się nad biednymi dziatkami.
R. Zasłoń je opieką Boskiego serca Twego.

Za: Dusza przy żłobku Chrystusowym. Zawiera: Nowennę do N. Dzieciątka Jezus, Mszę Świętą (Pasterską), Godzinki, Koronkę oraz inne modlitwy i rozmyślania. Warszawa. Nakład Drukarni Fr. Czerwińskiego, ulica Hortensya Nr. 7. 1908. Str. 15-20.

Nº 3932. APPROBATUR. Varsaviae die 23 Septembris 1898 anno.

Judex Surrogatus, Canonicus Metropolitanus Leopoldus Łyszkowski. Secretarius J. Podbielski.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia. Poprawiono oczywiste błędy drukarskie.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.