Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 25 sierpnia — Św. Ludwika, Króla i Wyznawcy

25 sierpnia — Św. Ludwika, Króla i Wyznawcy

Mszał Rzymski

Ludwik IX, urodzony w r. 1215, wstąpił na tron francuski jako dwunastoletnie pacholę. Matka jego, królowa Blanka, dała mu nadzwyczaj pobożne wychowanie i nauczyła go przenosić raczej śmierć nad dobrowolne popełnienie grzechu śmiertelnego. Pobożność jego nie była mu przeszkodą do oddania się w późniejszym życiu całym sercem sprawom kraju. W ciężkiej chorobie uczynił ślub podjęcia krucjaty w celu odzyskania Jerozolimy. Początkowo zwycięzca, popadł następnie w ręce Saracenów. W roku 1270 poprowadził drugą krucjatę, lecz zaraza zdziesiątkowała mu wojska w Afryce i dosięgła jego samego. Leżąc na popiele z rękoma na krzyż złożonymi, oddał Bogu ducha w 1270 roku.

Módlmy się. — Boże, któryś świętego Ludwika z królestwa ziemskiego przeniósł do chwały Królestwa niebieskiego! Prosimy Cię przez jego zasługi i modlitwy, abyś nas uczynił współdziedzicami Króla królów Jezusa Chrystusa, Syna twojego: Który z Tobą…

Oratio. — Deus, qui beátum Ludovícum Confessórem tuum de terréno regno ad cæléstis regni glóriam transtulísti: ejus, quǽsumus, méritis et intercessióne; Regi regum Jesu Christi, Filii tui, fácias nos esse consórtes: Qui tecum vivat et regnat.

Sekreta. — Prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy się stali miłymi Tobie przez modlitwy świętego Ludwika, wyznawcy twego, który wzgardziwszy rozkoszami świata, starał się podobać tylko Królowi Chrystusowi. Przez tegoż Pana…

Secreta. — Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, sicut beátus Ludovícus Conféssor tuus, spretis mundi oblectaméntis, soli Regi Christo placére stúduit; ita ejus orátio nos tibi reddat accéptos. Per eúmdem Dóminum nostrum.

Pokomunia. — Prosimy Cię, Boże, któryś świętego wyznawcę twego Ludwika uczynił na ziemi godnym podziwu, a w niebie chwalebnym, daj go za obrońcę Kościołowi twojemu. Przez Pana…

Postcomm. — Deus, qui beátum Confessórem tuum Ludovícum mirificásti in terris, et gloriósum in cælis fecísti: eúmdem, quǽsumus, Ecclésiæ tuæ constítue defensórem. Per Dóminum.

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, O.G. Lefebvre, benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ś.ś. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska, Opactwo św. Andrzeja, Bruges – Belgia.

Imprimatur: Brugis, die 31 Maii 1956, M. De Keyzer, vic. gen.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.