Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » JKW wielki xiążę Luxemburga Henryk podsumował miniony rok 2013

JKW wielki xiążę Luxemburga Henryk podsumował miniony rok 2013

Niech żyje Dom Burbonów!

W swoim tradycyjnym bożonarodzeniowym orędziu wielki xiążę Henryk podsumował rok 2013, stwierdzając, iż był on pełen „nadzwyczajnych wydarzeń”.

Głowa państwa odniosła się oczywiście do październikowych wyborów, dziękując byłemu premierowi Janowi Klaudiuszowi Junckerowi za jego pracę oraz życząc powodzenia nowemu rządowi i parlamentowi w ich wysiłkach na rzecz poprawy sytuacji Luxemburga.

Tak jak w zeszłym roku, Henryk mówił o stojących nadal przed Luxemburgiem wyzwaniach (finansowych i ekonomicznych). W szczególności wielki xiążę podkreślił problem bezrobocia wśród młodych oraz konieczność udzielenia im wsparcia w realizacji ich życiowych celów.

W roku 2013 minęła połowa dwuletniej kadencji Luxemburga jako tymczasowego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, co jak stwierdził wielki xiążę Henryk, może być powodem do dumy z racji zaangażowania kraju w działalność humanitarną.

Jednakże wielki xiążę pochwalił aktywność rodaków nie tylko w ramach pomocy międzynarodowej. Złożył również podziękowania wszystkim, którzy udzielają się na rzecz społeczeństwa Luxemburga. Nasza solidarność jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek – powiedział.

Zgodnie z tradycją wielki xiążę poświęcił również chwilę na pozdrowienia dla społeczności międzynarodowej w Luxemburgu, życząc wszystkim wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Drodzy obywatele,

zgodnie z tradycją pragnę w Wigilię podzielić się z wami kilkoma myślami na temat najważniejszych wydarzeń tego roku. Spoglądając bowiem wstecz na minione miesiące, widzimy, że rok 2013 był pełen nadzwyczajnych wydarzeń — zarówno za granicą, jak i w kraju.

Po pierwsze chciałbym odnieść się do czynników, jakie doprowadziły do spadku zaufania względem polityki i naszych instytucji. Rozwiązanie Izby oraz przyśpieszone wybory okazały się koniecznością. Wyłoniona w nich nowa większość znacznie zmieniła skład osobowy Izby oraz rządu, zaś ich członkowie wkrótce potem zostali zaprzysiężeni. Obie instytucje mają pół roku do końca ustawowego okresu kadencji, by odpowiedzieć na niezwykłe wyzwania, z jakimi zmaga się nasz kraj. W związku z tym życzmy im powodzenia w wykonywaniu ich ważnych zadań.

Warto również odnotować osiągnięcia poprzedniego rządu. W szczególności dziękuję panu premierowi Junckerowi za wszystko, czego przez tak długi czas dokonał dla Luxemburga i Europy.

Nie zapominajmy również o wielkim politycznym zaangażowaniu, jakie dało się odczuć w ostatnich wyborach. Nigdy wcześniej nie wystartowało tak wielu kandydatów. Dowodzi to, że nasze społeczeństwo nie popada w marazm, a wielu obywateli przejawia chęć pracy na rzecz wspólnego dobra. Dziękuję im wszystkim za aktywność, nawet jeśli nie uzyskali mandatu.

Drodzy obywatele,

również w tym roku nie mogę nie wspomnieć o finansowych i ekonomicznych trudnościach, jakie nękają Europę i Luxemburg. Pomimo przesłanek pozwalających spodziewać się ożywienia gospodarczego w nadchodzącym roku, warunki społeczne i finansowe nadal pozostają pod wpływem światowego kryzysu — także w naszej ojczyźnie. Nigdy tak wielu naszych obywateli nie zmagało się z bezrobociem. Znaczna część z nich to osoby starsze, które straciły zatrudnienie, i bardzo ciężko jest im odnaleźć się na rynku pracy. Wsparcia jednak potrzebują również młodzi. Wielu z nich pragnie ułożyć sobie życie, ale bez pracy zaledwie z trudem bądź w ogóle nie są w stanie realizować swoich prywatnych, rodzinnych i zawodowych planów. Taki stan rzeczy wynika częściowo z niesprzyjających warunków ekonomicznych, ale także z braku świadomości, iż bez solidnego wykształcenia znalezienie pracy będzie coraz trudniejsze, zwłaszcza dla młodych.

Rosnące znaczenie sektora usług w naszej gospodarce zwraca uwagę na konieczność zapewnienia młodzieży możliwie najlepszej edukacji oraz konkretnego wsparcia na drodze rozwoju zawodowego. Stąd niezwykle ważne jest, aby rodziny, szkoły i całe społeczeństwo dążyły do przygotowania młodych ludzi do znalezienia swego miejsca w życiu społecznym i zawodowym.

Istotne jest również przeciwdziałanie negatywnym skojarzeniom i stereotypom, jakie wiążą się z różnymi rodzajami wykonywanej pracy. Ów proces kształcenia nie może być wypaczany przez mylne wyobrażenia co do statusu społecznego osób, które, przykładowo, wykonują pracę fizyczną. Przygotowanie do zawodu musi skupiać się na ambicjach i talentach młodych ludzi, gdyż tylko wtedy edukacja będzie dla nich korzystna i satysfakcjonująca, przekładając się na rozwój całego społeczeństwa.

Drodzy rodacy,

w kontekście spraw międzynarodowych pragnę przypomnieć istotną rolę, jakiej Luxemburg podjął się zeszłej wiosny w ramach ONZ. Możemy być dumni z dwuletniego mandatu, jaki Luxemburg sprawuje w Radzie Bezpieczeństwa. Jest to przejawem sukcesu nie tylko na szczeblu dyplomatycznym, ale także świadectwem wysiłków, jakie nasz kraj podejmuje na rzecz pokoju na świecie. Stanowi to logiczną kontynuację działań, w wyniku których Luxemburg — pod auspicjami ONZ — udostępnia na arenie międzynarodowej swoich żołnierzy i policjantów.

Do działań humanitarnych Luxemburga należy zaliczyć również przyjęcie uchodźców z Syrii. Jak bardzo tej pomocy potrzeba, możemy zobaczyć na przykładzie desperacji tak dużej rzeszy ludzi pragnących wydostać się spod jarzma reżimu lub wojny. Podczas oficjalnej wizyty w Turcji wielka xiężna wraz z ministrem spraw zagranicznych ujrzeli bezpośrednio skalę katastrofy, jaką spowodował konflikt w Syrii. W tym względzie możemy być dumni z zakresu wsparcia materialnego i personalnego, jakiego udziela nasz kraj.

Nie zamierzam jednak skupiać się wyłącznie na zaangażowaniu w sprawy międzynarodowe. Wręcz przeciwnie – pragnę szczególnie podziękować tym członkom naszego społeczeństwa, którzy działają w służbie osób znajdujących się w gorszym położeniu tu, w [naszej] ojczyźnie. Walka z ubóstwem jest sprawą niezwykle istotną. Nasza solidarność jest ważniejsza teraz niż kiedykolwiek wcześniej. W czasie świąt Bożego Narodzenia pamiętajmy o osobach chorych i życzmy im odwagi oraz pewności na przyszłość.

Drodzy obywatele,

wraz z wielką xiężną wspominamy z wielką radością ślub xięcia Felixa i xiężnej Klary. Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim za ich zainteresowanie tym wspaniałym wydarzeniem. Bardzo wzruszyły nas liczne wyrazy życzliwości, jakie otrzymaliśmy.

Drodzy obywatele,

w imieniu [swoim], wielkiej xiężnej oraz mojego ojca, wielkiego xięcia Jana, xięcia Wilhelma i xiężnej Stefanii, oraz całej rodziny, życzę Wam wszystkim wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Życzenia te kieruję również do członków społeczności międzynarodowej w Luxemburgu — radosnych Świąt i szczęścia w Nowym Roku.

opracowanie: Dawid Świonder

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.