Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Przesłanie wigilijne JKW wielkiego xięcia Henryka

Przesłanie wigilijne JKW wielkiego xięcia Henryka

Niech żyje Dom Burbonów!

W swojej tradycyjnej bożonarodzeniowej przemowie Jego Królewska Wysokość wielki xiążę Henryk zaapelował do poddanych o solidarność i zaangażowanie. Stwierdził, że Luxemburczycy powinni w tych uroczystych chwilach radować się z tego, że żyją w kraju, w którym te wartości wciąż są bardzo ważne.

Szef państwa przypomniał m.in. – w emitowanym w Wigilię programie telewizyjnym – o obchodzonych w 2014 roku rocznicach: wybuchów obu wojen światowych i upadku muru berlińskiego. Wspominając spotkanie z uczestnikami protestów, które doprowadziły do upadku komunistyczny reżim Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wyraził swoje uznanie dla bohaterów, którzy tworzyli historię: Ludzie są w stanie wynieść lekcje z najgorszych tragedyj.

Władca zaznaczył, że wszyscy obywatele Wielkiego Xięstwa są spadkobiercami wspólnego dziedzictwa, które zostanie przekazany kolejnym pokoleniom: Każdy z nas jest wezwany do odegrania pewnej roli. Zaapelował też o wzięcie na siebie odpowiedzialności za bardzo krytykowaną integrację europejską, której – jego zdaniem – należy nadać nowy impuls1.

Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że pełnia życia to nie tylko zaspokajanie potrzeb osobistych, lecz także zaangażowanie się na rzecz ogółu. Przeciwnie, to nie jest jedynie obowiązek, lecz źródło wielu radości. Radość dawania jest większa niż przyjemność otrzymywania. Należy dodać odwagi młodzieży, gdyż świat jutra będzie budowany z dzisiejszych marzeń młodego pokolenia.

Kończąc przemówienie, Jego Królewska Wysokość zwrócił się do widzów w języku francuskim2 i podziękował wszystkim, którzy pomogli w budowaniu otwartego i różnorodnego społeczeństwa Wielkiego Xięstwa: Bądźmy dumni z naszej różnorodności.

opracowanie: Igor Olech


1 Jeżeli jako integrację europejską rozumieć to, czego świadkami jesteśmy w XXI wieku, można odnieść wrażenie, że Najjaśniejszy Pan zapomniał, iż ściślejsza integracja do tej pory była synonimem zwiększającej się biurokracji i pogłębiającego się demokratycznego obłędu. Im więcej władzy w rękach urzędników Unii Europejskiej, tym bardziej fikcyjna i dekoracyjna staje się rola monarchów, którzy w XXI wieku jakimś cudem pozostają jeszcze na swoich tronach, tym bardziej zdławiona jest wolność ludów. Czy Najjaśniejszemu Panu naprawdę odpowiada rola figuranta? – przypis redaktora naczelnego Portalu.

2 Język francuski, obok niemieckiego i luxemburskiego, jest jednym z języków urzędowych Wielkiego Xięstwa – przypis redaktora naczelnego Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.