Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Medal i medalierstwo

Medal i medalierstwo

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie wydało publikację pt. Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków poświęconą dziedzinie łączącej rzemiosło ze sztuką plastyczną. Mottem pierwszego tomu nowej serii wydawniczej MNK jest cytat autorstwa polskiego numizmatyka Mariana Gumowskiego, który zauważył, że: Moneta to środek obiegowy, pomnik panowania i epoki. Medal to wyraz jednostki, pomnik chwili i zdarzenia. Moneta to krew płynąca w żyłach kraju, medal to jego okrasa zewnętrzna. Moneta to świadectwo niepodległości państwa, medal to wskazówka żywotności narodu. Im bardziej w kraju wre życie, tem więcej rodzi się medali, tem więcej jest okoliczności sprzyjających ich powstaniu i tem prędzej znajdzie się talent, który zdarzenia swego czasu w spiżu wyryć potrafi.

Czytelnik ma okazję do prześledzenia dziejów medalu od czasów antycznych (wówczas w formie medalionów emitowanych wyłącznie przez cesarza), przez okres renesansu, by w końcu poznać znakomite medale XVII wieku. Najbardziej liczną i różnorodną tematykę stanowi grupa artykułów poświęcona zagadnieniom z XIX i XX wieku. Publikacja szczegółowo bada ikonografię wybranych dzieł, skupiając się także na środowiskach twórczych oraz indywidualnych medalierach. Poruszane są też kwestie ówczesnej dystrybucji, a także losy wybranych kolekcji.

Muzeum wydaje albumy i katalogi do wystaw (monograficznych, zbiorowych i tematycznych) odznaczające się niezwykle wysmakowaną, niepowtarzalną szatą graficzną. Oferuje też wydawnictwa ciągłe, np. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa, Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie, Notae Numismaticae / Zapiski Numizmatyczne, Prace Konserwatorskie w Muzeum Narodowym w Krakowie, Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego, w których publikowane są teksty autorstwa znakomitych specjalistów krajowych oraz zagranicznych.

Więcej informacji na temat publikacji Wydawnictwa MNK

opracowanie: DB

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.