Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Podpisanie memorandum o współpracy

Podpisanie memorandum o współpracy

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu oraz Lwowska Narodowa Galeria Sztuki podpisały memorandum o współpracy. Porozumienie zostało zawarte 17 sierpnia podczas wernisażu wystawy Królewski Rembrandt na Wawelu na dziedzińcu arkadowym. Sygnowali je: pan prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, oraz pan Taras Wozniak, dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

Na mocy podpisanego porozumienia obie instytucje postanawiają współpracować w zakresie działalności naukowo-badawczej, która polegać będzie na udostępnianiu do badań zbiorów artystycznych, archeologicznych i archiwalnych, a także na prowadzeniu wspólnych badań naukowych oraz wzajemnej pomocy w prowadzeniu prac badawczych w Krakowie i Lwowie.

Obie instytucje łączą relacje i kontakty od wielu lat. Zarówno wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego prof. Jan Ostrowski, jak i poprzedni dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki Borys Woźnicki aktywnie działali na polu ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. Poprzez podpisanie memorandum chcieliśmy nadać tym działaniom nowy impuls i bardziej formalny charakter, co jest istotne zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej – powiedział prof. Andrzej Betlej. – Mamy nadzieję na ścisłą współpracę w zakresie realizacji projektów wystawienniczych – dość przypomnieć, że wspaniała kolekcja malarstwa Leona Pinińskiego znajduje się w zbiorach wawelskich i lwowskich. Pragnęlibyśmy, aby w ciągu najbliższych lat przygotowana została wspólna wielka wystawa ukazująca wyjątkowe dzieła z obu muzeów. Lwowskie muzeum planuje dokonać kompletnej restauracji i rewitalizacji zamku w Podhorcach – a trzeba pamiętać, że to stropy wawelskie zostały odtworzone po I wojnie światowej według tych, które tam się znajdowały. Mamy nadzieję, że teraz dojdzie do sytuacji odwrotnej.

Instytucje będą współpracować w zakresie działalności oświatowej i prowadzenia wspólnych projektów edukacyjnych, konserwacji dzieł sztuki, znalezisk archeologicznych i architektury oraz rewaloryzacji ogrodów historycznych. Pracownicy będą również prowadzić konsultacje dotyczące urządzenia wnętrz zamkowych i ekspozycji oraz zakupów muzealiów, udostępniać posiadaną dokumentację fotograficzną oraz organizować wizyty studyjne.

Jak wszyscy wiemy, sytuacja w Ukrainie1 jest obecnie bardzo trudna – nie tylko dla ludzi, ale także dla instytucji i spuścizny kulturowej, a jest to przecież nasze wspólne dziedzictwo, którego zachowanie jest wielkim wyzwaniem. Współpraca jest potrzebna obu stronom, ponieważ jesteśmy jednym z kilku największych muzeów poza granicami Polski, w których są tak bogate zbiory sztuki polskiej. Podpisane porozumienie to gest symboliczny, który w tym szczególnym momencie dziejowym potwierdza trwające od wielu lat wzajemne współdziałanie obu instytucji – powiedział dyrektor Taras Wozniak.


1 Pozostawiamy dosłowny cytat z wypowiedzi pana dyrektora Tarasa Wozniaka, równocześnie przypominając, że w tym kontekście właściwe byłoby użycie przyimka na: na Ukrainie – redakcja Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.