Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Miesiąc Dusz Czyścowych

Miesiąc Dusz Czyścowych

Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w czyścu cierpiące

Rozmyślanie na wigilję miesiąca Dusz w czyścu cierpiących.

WSTĘP.

W ciemnem więzieniu czyścowem dusze skazane na niewolnicze zadośćczynienia, drżą wzruszone żywem uczuciem nadziei! Przyczyną tej pociechy jest zbliżający się miesiąc Listopad. Przygotujmyż się dziś już zatem, aby zadowolnić w tymże miesiącu oczekiwanie naszych zmarłych braci.

Rozmyślanie. — Sprawiedliwie powiedziano, że „między wszystkiemi nabożeństwami katolickiemi, najgruntowniejsze, najwięcej przynoszące owoców i najzgodniejsze z duchem miłosierdzia i nauką chrześcijańską, jest bez zaprzeczenia nabożeństwo za dusze czyścowe.” Jakiż jest cel tego wzruszającego nabożeństwa? Nie jestżeto wybawienie z płomieni dusz pokutujących, które otrzymują za naszem wstawieniem się wynagrodzenie pełnego boleści swego zadośćczynienia! A ten cel prosty i bezpośredni nabożeństwa za dusze czyścowe, pociąga różne następstwa pomnażające pomyślne jego skutki. Rzeczywiście, wyzwolić dusze z czyśca jestto: szerzyć chwałę Boską, dopomagając tejże wznieść się do nieba, wielbić Boga.

Wyzwolić dusze z czyśca jestto: spełnić jeden z najlepszych uczynków miłosierdzia, na jaki chrześcijanin zdobyć się może; jestto zjednać komu najwyższe dobro, szczęście wiekuiste!

Wyzwolić dusze z czyśca jestto: zapewnić sobie w niebie przyjaciela możnego, którego wdzięczność nigdy nie zawiedzie.

Nakoniec, pracując nad wyzwoleniem dusz z czyśca, zniewala się siebie do częstego rozpamiętywania i pilnego rozważania ostatecznego końca człowieka. Jestto więc zjednać i sobie zapewnienie zbawienia, według słów Ducha Świętego: „Pomnij na ostateczne cele, a nie zgrzeszysz nigdy.”

Mój Boże! dzięki Ci, że dajesz mi tak łatwy sposób zbawienia, jaki przysparzając Twej czci i chwały, dozwala mi zadowolić żądanie mego serca wzruszonego nędzą moich zmarłych braci, i daje mi zarazem samemu zakład wiecznej szczęśliwości!

Postanowienie. — Jednoczyć się intencją ze wszystkimi wiernymi, którzy postanawiają odbywać duchowne ćwiczenia tegoż miesiąca poświęconego zmarłym.

Wiązanka duchowna. — Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Ewangelja według świętego Mateusza, rozdział 5, wiersz 7).

LITANJA ZA DUSZE WIERNYCH ZMARŁYCH.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych.
Święta Marjo, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święta Panno nad pannami, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Michale, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Gabryelu, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Rafale, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Józefie, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Piotrze, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Pawle, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Janie, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangelistowie, módlcie się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Szczepanie, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Wawrzyńcze, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Grzegorzu, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Ambroży, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Franciszku Seraficki, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święty Antoni Padewski, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za duszami wiernych zmarłych.
Święta Marjo Magdaleno, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święta Barbaro, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święta Katarzyno, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Święta Jadwigo, módl się za duszami wiernych zmarłych.
Wszystkie święte panny i wdowy, módlcie się za duszami wiernych zmarłych.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za duszami wiernych zmarłych.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Chryste.
Od wszystkiego złego, wybaw je Chryste.
Od gniewu Twego,
Od mocy szatańskiej,
Od gorejących płomieni,
Od strasznej ciemności,
Przez Niepokalane Poczęcie Twoje,
Przez święte Narodzenie Twoje,
Przez najsłodsze Imię Twe Jezus,
Przez najdroższą krew Twoję,
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Chryste.
Któryś Marji Magdalenie grzechy odpuścił,
Boże, który zbawiasz wszystkich, co przez Twą łaskę do chwały Twojej są przeznaczeni,
Racz wybawić z mąk czyścowych dusze rodziców naszych i krewnych,
Racz z miłosierdzia swego dusze wiernych zmarłych z męczeństwa czyścowego wyswobodzić,
Abyś nadzieje dusz zmarłych, jako najprędzej do błogosławionego końca doprowadzić raczył,
Abyś społeczność Aniołów pomocną im uczynić raczył.
Abyś im od proroków i patryarchów mieć ratunek pozwolił,
Abyś świętym Aniołom przyjęcia dusz czyścowych do szczęśliwej wieczności łaskawie dozwolił,
Aby je święci męczennicy z miłością do nieba przyjęli,
Aby je grono świętych wyznawców na wieczny odpoczynek doprowadziło,
Aby je poczet panieński do chwały niebieskiej przyjął,
Abyś, najdobrotliwszy Jezu, nad duszami wiernych zmarłych, zwłaszcza o których nikt na świecie nie pamięta, ulitować się raczył,
Abyś im wszelkie winy i kary łaskawie darować raczył,
Abyś wszystkie do ich Stworzyciela, który ich ciała z ziemi ukształcił, powrócić raczył,
Abyś im najsłodszy Jezu najmiłościwszą Twarz swoją łaskawie okazać raczył, wysłuchaj nas Jezu.
Abyś je po prawej ręce w społeczności wybranych Twoich umieścić raczył, wysłuchaj nas Jezu.
O Jezu, Królu straszliwego Majestatu, wysłuchaj nas Jezu.
O Jezu, w którego ręku są klucze od bramy śmierci i żywota, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, daj im wieczny odpoczynek.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, daj im wieczny odpoczynek.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, daj im wieczny odpoczynek.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz i t. d.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, racz duszom sług i służebnic Twoich odpuścić wszystkie ich grzechy, ażeby za pokornemi prośbami naszemi dostąpiły zmiłowania Twego, którego zawsze pożądały. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Św. na wieki. Amen.

Za: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w czyścu cierpiące to jest Rozmyślania, Modlitwy, Przykłady i Praktyki na każdy dzień miesiąca Listopada, przez Ks. Antoniego Ricard. Warszawa. w Drukarni Franciszka Czerwińskiego, ulica Zielna Nr 9 (róg Siennej). 1884. Str. 7–9 i 122–128.

Dziełko pod tytułem: „Miesiąc Listopad etc.” przeczytałem i uznaję je godnem druku.

Warszawa d. 21 Stycznia 1884 r.

X. R. Filochowski

kan. Metrop. Cenz. ksiąg relig.

N. 301.

APPROBATUR. Datum Varsaviae die 11 (23) Januarii 1884 a.

Officialis Generalis

Canonicus Metropolitanus

C. Ruszkiewicz.

(L. S.)

Regens Cancellariae

Br. Podolski.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.