Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwa do N. Panny

Modlitwa do N. Panny

Dusza przy żłobku Chrystusowym

O! najczystsza bez zmazy poczęta Maryo Dziewico od wieków na Matkę Syna Bożego wybrana; w przeczystem łonie swojem nosząca Słowo Przedwieczne, do Ciebie przychodzimy i korząc się przed Tobą, Rodzicielko Boża, błagamy Cię, abyś nas dopuściła do żłobka Syna Twojego. Bo któż bez Ciebie o! Najświętsza Panno do Jezusa zbliżyć się może? Tyś drogą do Niego wiodącą, Tyś pośredniczką biednych grzeszników, więc się do Ciebie uciekamy jak do Matki naszej ufając, że za Twoją przyczyną, Niepokalana Panienko, Dzieciątko Jezus nie odwróci się od nas, nie wzgardzi sercem grzechami zmazanem; ale miłosiernie przyjmie nas biednych, przyjmie cześć, którą Mu składamy, wysłucha prośby, i grzechy nam odpuściwszy, napełni łaskami swojemi, za Twoją przyczyną o! Niepokalana, o! najłaskawsza, o! najsłodsza Maryo Panno!

Za: Dusza przy żłobku Chrystusowym. Zawiera: Nowennę do N. Dzieciątka Jezus, Mszę Świętą (Pasterską), Godzinki, Koronkę oraz inne modlitwy i rozmyślania. Warszawa. Nakład Drukarni Fr. Czerwińskiego, ulica Hortensya Nr. 7. 1908. Str. 8.

Nº 3932. APPROBATUR. Varsaviae die 23 Septembris 1898 anno.

Judex Surrogatus, Canonicus Metropolitanus Leopoldus Łyszkowski. Secretarius J. Podbielski.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.