Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwa do św. Kazimierza, patrona polskiego

Modlitwa do św. Kazimierza, patrona polskiego

Żywot Świętego Kazimierza królewicza polskiego

MODLITWA.

Panie Jezu Chryste! któryś św. Kazimierza darami Twojej łaski ubogacił, wśród zepsucia i dostatków, czystym od grzechu zachował, wśród królewskiego majestatu, puchem Go ubóstwa obdarzył: daj nam prosimy, abyśmy w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność Jego anielską naśladowali, Matkę Twoją Najświętszą jak On pobożnie wychwalali i, gardząc ziemskich dobr próżnością, do niebieskich bezustannie wzdychali, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym Bóg jeden na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Kazimierza, patrona polskiego.

Św. Kazimierzu, który urodzony w wysokim stanie królewicza polskiego, wyrzekłeś się przepychu i uciech świata tego, a pędząc życie w przedziwnej niewinności i osobliwszej pokucie, zasłużyłeś na wieniec Świętego: prosimy Cię, rodacy Twoi, racz nam wyjednać u Boga, iżbyśmy za przykładem Twoim umieli zachować czystość duszy i ciała, strzegli się grzechu wszelkiego i zasłużyli sobie uczestnictwo chwały Twojej w Chrystusie; racz cieszyć i ratować nas we wszystkich potrzebach, przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za: Żywot Świętego Kazimierza królewicza polskiego przez ks. Jana Gajkowskiego, z dyecezyi Sandomierskiej. Wydawnictwo X. M. Godlewskiego. Warszawa. Druk „Gazety Rolniczej” (W. Musielewicza), Złota 24. 1901. Str. 25 i 29.

APROBATUR. Sandomiriae die 16 (29) Aprilis 1901 an.

Judex Surrogates Th. Sokalski.

No. 698.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.