Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwa w intencji beatyfikacji królowej Marii Klotyldy

Modlitwa w intencji beatyfikacji królowej Marii Klotyldy

Dziedzictwo jakobitów

Wielki Tydzień to wyjątkowo odpowiedni czas dla katolickich jakobitów, by odnowić swe oddanie królowej Marii Klotyldzie, która, tak jak jej mąż, król Karol IV, była szczególnie oddana rozważaniu Pasji Naszego Pana.

Boże, który w swej nieskończonej dobroci okryłeś swą chwałą dusze, które dochowały Twego świętego prawa, ofiarując posłuszeństwo Twojemu umiłowanemu, ukrzyżowanemu Synowi, spełnij mą pokorną prośbę, jaką zanoszę do Ciebie z wiarą. Ty, który jesteś cudowny w świętych swoich i umieszczasz ich jako ludzkie pochodnie na ścieżce ciemności, przez wzgląd na zasługi czcigodnej Marii Klotyldy ześlij mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję.

Jej cnoty, jej głęboko chrześcijańskie życie, jej hart ducha w cierpieniu oraz pełne posłuszeństwo Twej woli w obliczu bolesnych okoliczności, które wypełniły smutkiem jej krótkie życie, zostały w pełni zasłużenie nagrodzone w Twym wiecznym królestwie; niechaj nadal będą sławione przez Twój Kościół czcią [jego] ołtarzy.

Spraw, bym z pomocą Twej łaski mógł naśladować jej cnoty, jako że zesłałeś ją, by była nam wzorem, i uczyń mnie godnym jej niebiańskiej protekcji. Amen.

tłumaczenie: Dawid Świonder

Za: Noel McFerran, Mass in memory of the Venerable Queen Clotilde na jakobickiej liście dyskusyjnej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.