Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Święto Chrystusa Króla

Święto Chrystusa Króla

Święto Chrystusa Króla / Nowenna ku czci Chrystusa-Króla

Dziś święcimy jedno z najnowszych świąt, które papież Pius XI ku czci Chrystusa Pana ustanowił (dnia 11 grudnia 1925 r.). Przy ustanawianiu tego święta ten cel przyświecał Ojcu św., by przywrócić i nanowo stawić przed oczyma wiernych starochrześcijański obraz (na mozaikach jeszcze można widzieć) Chrystusa-Króla. Starożytność chrześcijańska przedstawiała sobie Chrystusa uwielbionego w niebie, jako Króla, siedzącego po prawicy Ojca i mającego przyjść sądzić ludzi na końcu świata. W liturgji (brewjarzu i mszale) obraz ten nie zatracił pierwotnego wyglądu, lecz wierni zupełnie zapomnieli o Chrystusie-Królu. Dziś zatem z radością obchodzimy to święto, bo wierni więcej i głębiej wpatrzą się w obraz Chrystusa-Króla, jaki jest w liturgji. Jeszcze jest społeczne i apostolskie znaczenie tego święta, by spoganiałe społeczeństwo przywrócić ku Bogu, by światu przypomnieć, że do Chrystusa należy wszystko (nad wszystkiem panuje), że nie można ograniczać chrześcijaństwa do pobożnych praktyk w kościele, do modlitw i cichego życia w domu, a sprawy świata oddać w ręce szatana. Pokój Chrystusowy w królestwie Chrystusowem.

Chrystus Król

Chryste, Królu prawdy, zmiłuj się nad nami!

Marjo, Stolico mądrości, spraw, byśmy chodzili drogami prawdy!

Chryste, Królu łaski, zmiłuj się nad nami!

Marjo, Matko łaski Bożej, spraw, byśmy w łasce Bożej poświęcającej żyli i umierali!

Chryste, Królu miłości, zmiłuj się nad nami!

Marjo, Matko pięknej miłości, spraw, byśmy Boga miłowali nadewszystko, a bliźniego, jak siebie samego!

Chryste, Królu miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!

Marjo, Matko miłosierdzia, spraw, byśmy za uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, miłosierdzia dostąpili!

Chryste, Królu sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami!

Marjo, Zwierciadło sprawiedliwości, spraw, byśmy przedewszystkiem szukali Królestwa niebieskiego, i sprawiedliwości Jego!

Chryste, Królu rady, zmiłuj się nad nami!

Marjo, Matko dobrej rady, spraw, byśmy bliźnim radząc, zbawili dusze nasze!

Chryste, Królu pociechy, zmiłuj się nad nami!

Marjo, Pocieszycielko utrapionych, spraw, byśmy pocieszając cierpiących i smutnych bliźnich, sami pocieszenia Twego godnymi się stali!

Chryste, Królu pokoju, zmiłuj się nad nami!

Marjo, Królowo pokoju, spraw, byśmy wszyscy byli ludźmi pokój czyniącymi, godnymi synostwa Bożego i błogosławieństwa Chrystusowego!

Chryste, Królu chwały, zmiłuj się nad nami!

Marjo, Królowo Polski, spraw, byśmy się wszyscy dostali do Królestwa wiecznej chwały!

„Wszyscy Święci proście, nas grzesznych wspomóżcie, byśmy z Wami byli, Jezu Chrysta chwalili, gdzie królują Anieli!

Tako Bóg daj, byśmy wszyscy poszli w raj”. (Pieśń Bogarodzicy).

A. M. D. G.

Za: Święto Chrystusa Króla (ostatnia niedziela października), str. 1.

Za zezwoleniem Władzy duchownej. Nakład i własność czasopisma liturgicznego „Mysterium Christi” pod redakcją X. Dr. M. Kordela, Kraków, ul. św. Marka 10.

Ks. Franciszek Walczyński, Nowenna ku czci Chrystusa-Króla, Tarnów 1935, str. 77-78. — nakładem autora. Druk Zygmunta Jelenia w Tarnowie.

NIHIL OBSTAT Tarnoviae, die 25 Februarii 1935.

Dr Bochenek Joannes

censor

Nrus 620.

IMPRIMATUR Tarnoviae, 26 Februarii 1935.

† EDUARDUS, Eppus

L.S.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.