Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwa za króla Franciszka II

Modlitwa za króla Franciszka II

Niech żyje król!

16 września przypada rocznica śmierci w Saint-Germain-en-Laye króla Jakuba II (VII) i wstąpienia na tron jego syna, również przebywającego na przymusowej emigracji, Jakuba III (VIII), ostatniego – aż do narodzin Jaśnie Oświeconego xięcia Józefa Wacława w 1995 roku – następcy tronów Anglii, Szkocji i Irlandii, który przyszedł na świat na angielskiej ziemi. Ta rocznica jest dobrą okazją, aby przypomnieć modlitwę, którą brytyjscy poddani wierni Domowi Stuartów i ich potomkom po kądzieli zanoszą za innego „króla za morzem”: obecnie panującego władcę Anglii, Szkocji i Irlandii, a także Bawarii, Jego Królewską Mość króla Franciszka II.

V. Domine, salvum fac Regem nostrum Franciscum.

R. Et exaudi nos in die, qua invocaverimus te.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus

Quaesumus omnipotens noster, ut famulus tuus Franciscus Rex noster, qui tua miseratione suscepit regni gubernacula, virtutum etiam omnium percipiat incrementa; quibus decenter ornatus, et vitiorum monstra devitare (hostes superare) et ad te qui via, veritas, et vita es, cum prole regia gratiosus valeat pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

****

V. Panie, zachowaj naszego Króla Franciszka.

N. I w dniu, w którym Cię wołamy, usłysz nas.

V. Panie, wysłuchaj mojej modlitwy.

R. I wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Módlmy się.

Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, aby sługa Twój Franciszek, Król nasz, który został powołany przez Ciebie, aby rządzić tym królestwem, otrzymał od Ciebie wzbogacenie we wszystkich cnotach. Aby właściwie wzbogacony tymi cnotami mógł wystrzegać się wszelkiego zła (pokonać swoich wrogów) oraz będąc Tobie miłym, razem z królewską rodziną, dostąpił do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

****

V. O Lord, save our King Francis.

N. And hears us in the day we call upon Thee.

V. Lord, hear my prayer.

R. And let my cry come unto Thee.

V. The Lord be with you.

R. And with thy spirit.

Let us pray

We beseech Thee, almighty God, that Thy servant Francis our King, who has been called by Thee to rule over this kingdom, may also receive from Thee an increase of all virtues. Fittingly adorned with these, may he be able to shun all evil doing, (to conquer his enemies), and, finally, being well pleasing before Thee, together with the royal family, attain unto Thee who art the Way, the Truth, and the Life. Through Christ our Lord. Amen.

tłumaczenie: Sandra Solarczyk

Na podstawie korespondencji pana Jareda L. Olara na jakobickiej liście dyskusyjnej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.