Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwy świętej Gertrudy

Modlitwy świętej Gertrudy

Bóg moją miłością

Od redakcji: Z okazji trzydziestej pierwszej rocznicy powstania Organizacji Monarchistów Polskich i w święto św. Gertrudy Wielkiej zapraszamy Czytelników Portalu Legitymistycznego do modlitwy w intencji tryumfu Kościoła Świętego nad nieprzyjaciółmi Wiary katolickiej oraz w intencji naszej Ojczyzny (nawrócenia Polaków i restauracji Królestwa Polskiego), Organizacji Monarchistów Polskich i wszystkich legitymistów w Polsce.

Do Błogosławionej Gertrudy.

Chrystus Pan obiecał Bł. Gertrudzie, że ktoby do niej miał nabożeństwo, ten sobie wysłuży łaskę podobną do tej, jaką Chrystus Pan ją obdarzył, to jest że osobliwszym sposobem z nią będzie obcował. (Ks. 4, roz. 20).

Pozdrawiam Cię, błogosławiona Gertrudo, przez najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa! Pełna łaski i miłości, błogosławionaś Ty między pannami i błogosławiony niech będzie najsłodszy Oblubieniec Twój Jezus Chrystus, który Cię tak bardzo ukochał i tak nieprzeliczonemi łaskami przyozdobił. Błogosławiona Gertrudo, różo kwitnąca i woniejąca raju niebieskiego, przez miłość, w której Chrystus w sercu Twojem tak słodko spoczywał, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Dziękczynienie za łaski użyczone św. Gertrudzie.

Pan Jezus przyrzekł św. Gertrudzie, że ktoby Boga chwalił, i pobożnie Mu dziękował za dobrodziejstwa jej udzielone, o cokolwiek prosić będzie przez tę miłość, z jaką przedwiecznie ją wybrał, modlitwa tej osoby wysłuchana zostanie, byleby rzecz, o którą się modli, była godziwą. (Ks. 3, roz. 31).

Chwalę Cię, błogosławię i czczę, najłaskawszy Panie Jezu Chryste, światło wszystkich świateł najdoskonalsze! i dziękuję Ci przez wzajemną wdzięczność zawsze czci i uwielbienia godnej Trójcy Przenajświętszej, za nieogarnioną dobroć Twego miłosierdzia i Twojej miłości, jakiemi napełniłeś i ścisłym a nierozerwalnym związkiem miłości złączyłeś z sobą serce i duszę miłej Oblubienicy swojej św. Gertrudy. Błogosławionem niech będzie tak hojne uposażenie dobroci Twojej, które Cię skłoniło do nadania tylu łask i przywilejów duszy wiernej Tobie ulubionej, żeś się niejako stał niewolnikiem jej miłości.

Niech Ci, najmiłosierniejszy Jezu, wszelkich dóbr i łask Dawco! dzięki składa to wszystko, cokolwiek niebo, okrąg ziemi i głąb morska zamykają. Niechaj Cię chwali wszechmocność niepojęta, wieczna i nieodmienna, ta wszechmocność, która od Ciebie pochodząc na Ciebie samego spada. Niech Cię chwali za nieskończoną dobroć, z jaką w sercu oblubienicy swojej, ukochanej Gertrudy św., rozlałeś potok wezbrany miłosierdzia i łask Twoich, objawiając tym sposobem w jej osobie, jako w dźwięcznem i zachwycającem narzędziu, tajemnice Twojej czułości. Dziękuję Ci więc za to ze wszystkich sił duszy mojej i dziękuję Ci w imię wszystkich stworzeń tak niebieskich jako i ziemskich i podziemnych, dziękuję w imię niewymownej miłości Bóstwa Twego, mocą którego najwierniejszą i najulubieńszą sługę swoją wybrałeś od wieków do łaski swojej. Przez nią w czasie pociągnąłeś ją do siebie tak miłośnie i do największej przypuściłeś poufałości, z taką rozkoszą założyłeś w duszy jej mieszkanie, a wreszcie koniec jej życia tak szczęśliwie uwieńczyłeś. Błagam Cię, abyś prośbę moją łaskawie wysłuchać i miłosiernie przyjąć raczył. Przypominam Ci, najłaskawszy Jezu! obietnicę przedwiecznej prawdy, jaką nieskończona dobroć i miłość Twoja uczyniła oblubienicy Twojej, że modlitwy Tego, który przez zasługi tej Świętej prosić będzie, wysłuchane będą, jeżeli zbawieniu nie będą przeciwne. A nadto, obowiązałeś się, że gdybyś na dalszy czas skutek prośby odłożył, w trójnasób później to nagrodzisz według wszechmocności, mądrości i dobroci Trójcy Przenajświętszej. Wspomnijże więc, Panie, na to przymierze Twoje. Nie opuszczaj mnie nędznego, lecz spraw, by prośba moja zbawienny odniosła skutek. Amen.

Modlitwa, którą codziennie odmawiała św. Gertruda

Pozdrawiam Cię, o przenajświętsze Serce Jezusa, źródło żywe i ożywiające na żywot wieczny, skarbie nieprzebrany Bóstwa, ognisko gorejące Boskiej miłości! Tyś jest miejscem mego spoczynku i mego schronienia.

O Boski mój Zbawicielu! zapal oziębłe serce moje gorącą miłością, jaką goreje Serce Twe Boskie. Rozlej w sercu mojem obfite łaski, których Serce Twoje jest źródłem, i spraw, aby serce moje jak najściślej z Twojem zjednoczone było, aby wola Twoja moją się stała, aby odtąd taż przenajświętsza wola była prawidłem wszystkich spraw, myśli i uczuć moich.

Westchnienia do najświętszego Serca Pana Jezusa.

Miłości Serca Jezusa, ogarnij serce moje.

Litości Serca Jezusa, rozlej się w sercu mojem.

Mocy Serca Jezusa, podtrzymuj serce moje.

Miłosierdzie Serca Jezusa, przebacz sercu memu.

Cierpliwości Serca Jezusa, nie zrażaj się sercem mojem.

Mądrości Serca Jezusa, nauczaj serce moje.

Wolo Serca Jezusa, rozrządzaj sercem mojem.

Gorliwości Serca Jezusa, pochłaniaj serce moje.

Władco Serca Jezusa, podbij serce moje.

Za: Bóg moją miłością. Modlitwy św. Gertrudy czyli prawdziwy duch modlitw objawionych po największej części przez samego Zbawiciela naszego Pana Jezusa św. Gertrudzie i św. Mechtyldzie. Przerobione z przestarzałego wydania przez M. P. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Str. 185–188, 309–310.

APPROBATUR. Varsaviae die 19/13 Januarii 1900 a.

Judex Surrogatus, Canonicus Metropolitanus Leopoldus Łyszkowski.

Secretarius Sigis. Mścichowski.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.