Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » JO xiążę Albert popiera wezwania do natychmiastowego zawieszenia broni

JO xiążę Albert popiera wezwania do natychmiastowego zawieszenia broni

Monaco Tribune

28 lutego Jaśnie Oświecony xiążę Albert II w komunikacie prasowym przedstawił swoje stanowisko w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Władca wyraża całkowitą solidarność z narodem ukraińskim, który jest celem operacji wojskowych i bombardowań, oraz popiera wezwania do natychmiastowego zawieszenia broni.

Xięstwo Monako potwierdza swoje zobowiązanie, aby szanować prawo międzynarodowe oraz suwerenność, integralność i niezależność państw. Uważa, że spory i konflikty należy rozwiązywać wyłącznie poprzez dialog i dyplomację.

Xiążę popiera wszelkie działania zmierzające do zakończenia walk, wznowienia dialogu i wycofania rosyjskich sił zbrojnych z terytorium Ukrainy.

Monako popiera naród ukraiński i wzywa do przestrzegania prawa konfliktów zbrojnych. Xięstwo jest przygotowane do wspierania organizacji, które odważnie działają w obszarze pomocy humanitarnej.

Zgodnie ze swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami xięstwo natychmiast przyjęło i wdrożyło takie same środki, jakie podejmuje większość państw europejskich, w celu zamrożenia funduszy i nałożenia sankcji gospodarczych.

opracowanie: Przemysław Olszewski

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.