Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Otwarto Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Otwarto Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Nauka w Polsce

XVI-wieczne starodruki, portrety rektorów i doktorów honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, spisana historia powstania uniwersytetu czy skamieliny pochodzące z wykopalisk w Krasiejowie znalazły się w otwartym w poniedziałek [10 marca 2014 r.] muzeum tej uczelni.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, mieszczące się w pięciu salach na pierwszej kondygnacji Collegium Maius UO oraz w przynależącej do nowej placówki kaplicy św. Wojciecha, otwarto dokładnie w 20. rocznicę powstania opolskiej uczelni. Rektor UO, prof. Stanisław S. Nicieja, przypomniał, że poprzedniczką UO była istniejąca w latach 1954-1994 Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) w Opolu, którą utworzono, przenosząc do Opola Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną z Wrocławia. Studia w niej podjęło na początek ponad 400 studentów.

W otwartym w poniedziałek muzeum uniwersyteckim na kilku planszach przedstawiono historię UO1, a także jej poprzedniczki – WSP. Znalazły się w nim również informacje nt. początków tradycji uniwersyteckich na Śląsku Opolskim oraz te dotyczące współczesnej działalności opolskiej uczelni – jej wydziałów, instytutów, chóru, biblioteki czy wydawnictw. W muzealnych gablotach znalazły się m.in. cenne, XVI-wieczne starodruki ze zbiorów Biblioteki Głównej UO. Opowiadała o nich w poniedziałek organizatorka muzeum i autorka scenariusza ekspozycji dr Wanda Matwiejczuk.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego ma w swoich zbiorach także skamieliny, które z wykopalisk w niedalekim od Opola Krasiejowie (odnaleziono tam skamieniałości dinozaurów sprzed 225 milionów lat) wydobyli studenci i pracownicy UO; kolekcję pomocy naukowych z II połowy XIX i początku XX wieku, pochodzących ze zbiorów Instytutu Fizyki UO czy ceramikę z cmentarzyska kultury łużyckiej z badań archeologicznych w Namysłowie (opolskie). Są w placówce także portrety wszystkich dotychczasowych rektorów UO i WSP, a także 39 doktorów honoris causa uczelni (…).

Rektor UO, prof. Nicieja, mówił, że muzeum będzie pełnić m.in. funkcję edukacyjną i zapowiedział, że przejdą przez nie wszystkie roczniki studentów, tak by żacy mogli poznać dzieje swojej uczelni i tradycje akademickie miasta i regionu. Czasem młodzi ludzie noszą w sobie jakiś irracjonalny kompleks, mówią o uczelni drugiego wyboru. Tymczasem Uniwersytet Opolski ma poważny potencjał intelektualny i materialny – podkreślał Nicieja. I dodał: Trzeba szanować swoje korzenie, pamiętać, skąd jesteśmy. To nam daje siłę i ambicje na przyszłość.

Placówka ma być otwarta dla mieszkańców miasta, województwa i turystów. Władze uczelni liczą też, że będą ją odwiedzać uczniowie – w tym szkół średnich, którzy zastanawiają się nad wyborem uczelni. Materiały i eksponaty, które znalazły się w uczelnianym muzeum, pochodzą ze zbiorów UO oraz depozytów Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Diecezjalnego w Opolu i Muzeum Instytutu Fizyki UO.

Uniwersytet Opolski utworzony został ustawą Sejmu z 10 marca 1994 roku. Powstał w wyniku połączenia dwóch opolskich uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz opolskiej Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie studiuje w nim ok. 11 tys. studentów.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.


1 Ciekawe, czy w przestrzeni muzealnej będzie także miejsce dla upamiętnienia śp. dra Dariusza Ratajczaka — przypis redakcji Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.