Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Muzeum Książąt Czartoryskich — nagrody roku 2020

Muzeum Książąt Czartoryskich — nagrody roku 2020

Muzeum Narodowe w Krakowie

Nominacja do Nagrody dla Europejskiego Muzeum Roku 2021

Nagroda przyznawana jest muzeum, które przyczynia się do przyciągnięcia publiczności nie tylko sposobem prezentacji sztuki, ale także niepowtarzalną atmosferą oraz kreatywnym podejściem do edukacji i odpowiedzialności społecznej. Dotychczasowymi laureatami były zarówno duże, jak i małe muzea, które jednak wpłynęły na zmianę standardów jakości w europejskich placówkach.

Muzeum Książąt Czartoryskich jest jednym z 27 muzeów europejskich (i jednym z dwóch w Polsce) nominowanych przez Europejskie Forum Muzeów do The European Museum of the Year Award 2021. Jury konkursowe stara się odnaleźć nowe rozwiązania, które mogą mieć znaczący wpływ na rozwój działalności muzeów krajowych i międzynarodowych.

Muzeum ma już rok

19 grudnia 2020 roku Muzeum Książąt Czartoryskich świętowało pierwsze urodziny. W ciągu tego roku wiele się działo – zwiedzający mogli wziąć udział w wydarzeniach organizowanych w Pałacu Czartoryskich, a samo muzeum zostało docenione licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Rok temu najstarsze polskie muzeum, bo otwarte w 1876 r. w Krakowie Muzeum Książąt Czartoryskich „wyprzedziło” powstanie w 1879 r. tamtejszego Muzeum Narodowego, zostało wyremontowane, a kolekcja powróciła „do domu” – już nie jako własność prywatna, ale dziedzictwo narodu polskiego. Udostępnienie kolekcji Książąt Czartoryskich publiczności jest realizacją idei księżnej Izabeli Czartoryskiej, aby „pamiątki przeszłości dla przyszłych pokoleń gromadzić” i dbać o nie tak, jak powinno dbać każde świadome swojej historii państwo – mówi wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, prof. Piotr Gliński. – To była nasza jako ministerstwa powinność, aby tę najcenniejszą pozostającą w rękach prywatnych kolekcję sztuki zabezpieczyć jako dziedzictwo narodu polskiego. Starania takie były prowadzone wcześniej, nawet w czasach PRL czy bezpośrednio przez naszych poprzedników, ale z różnych powodów nie zakończyły się sukcesem. Miniony rok i liczne nagrody dla Muzeum Książąt Czartoryskich, zarówno muzealne, jak i w wielu innych dziedzinach, architektury, dostępności itp., potwierdzają, że była to ze wszech miar słuszna decyzja – podkreśla minister kultury.

Otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich było dla Muzeum Narodowego w Krakowie wydarzeniem najwyższej rangi – mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, prof. Andrzej Szczerski. – O jego znaczeniu świadczą liczne nagrody, w tym Grand Prix w konkursie Sybilla, najbardziej prestiżowym konkursie w polskim muzealnictwie, znakomite recenzje w prasie polskiej i zagranicznej, a co najważniejsze: bardzo liczna rzesza zwiedzających. W ciągu pierwszego roku działalności, wtedy kiedy było to możliwe, organizowaliśmy w Muzeum wystawy, wydarzenia artystyczne, naukowe i edukacyjne, a także dodaliśmy nowe elementy wyposażenia, jak drzewa oliwne na dziedzińcu oraz przede wszystkim oświetlenie fasady. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie pana profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, które pozwoliło na nowo udostępnić cenne zbiory Czartoryskich polskiej i międzynarodowej publiczności, pokazując tym samym, jak państwo polskie powinno dbać o najcenniejsze zbiory sztuki w kraju. Zespół Muzeum w ciągu mijającego roku pracował nad kolejnymi etapami renowacji pozostałych części kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich. Przed nami na wiosnę przyszłego roku otwarcie Galerii Sztuki Starożytnej w Arsenale, a także rozpoczęcie remontu Klasztorka. Dzięki tym inwestycjom Muzeum Książąt Czartoryskich będzie mogło w pełni pokazać wartość swoich zbiorów i piękno swojej siedziby, potwierdzając tym samym, że należy do najważniejszych atrakcji kulturalnych w Polsce.

Od otwarcia w końcu grudnia 2019 r. Muzeum Książąt Czartoryskich odwiedziło już ponad 76 tysięcy osób. Zwiedzających przyciąga tu nie tylko Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, ale także dzieła największych europejskich artystów i wielka kolekcja narodowych pamiątek. Ponad 1300 eksponatów prezentowanych jest, w sposób spełniający standardy nowoczesnego, europejskiego muzealnictwa, w 26 salach odremontowanego Pałacu Czartoryskich.

Rok w muzeum

Mimo okoliczności niesprzyjających kulturze przez ostatni rok wiele się w Muzeum Książąt Czartoryskich działo. W ramach działań edukacyjnych zaproszono najmłodsze dzieci wraz z rodzicami na przeznaczone specjalnie dla nich zajęcia, a grupom szkolnym umożliwiono skorzystanie z oferty tradycyjnych lekcji muzealnych, a także lekcji online. W muzeum odbyło się także wiele oprowadzań przez kuratorów oraz przewodników. Specjalną serię spotkań przygotowano dla seniorów, nie zabrakło też działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, dla których potrzeb przygotowano zarówno przestrzeń muzealną, jak i mieszczące obiekty gabloty. Dla tych, którzy wolą zwiedzać muzeum indywidualnie, udostępniono audioprzewodniki z kilkoma ścieżkami zwiedzania, uwzględniające różne poziomy zainteresowania kolekcją, oraz aplikację mobilną.

Nowy, niezwykle atrakcyjny dziedziniec z przeszklonym dachem umożliwił organizację wydarzeń kulturalnych i nadał im należytą oprawę. Dzięki temu w Pałacu odbyły się m.in. Gala Dźwigaczy Kultury, festiwal Kraków Piano Summer, na którym wystąpili między innymi Keigo Mukawa, Gloria Campaner oraz Leszek Możdżer, czy nagrania programów kulturalnych przez TVP.

Projekt dobiega końca

Realizacja tych działań nie byłaby możliwa, gdyby nie obejmujący wiele aktywności projekt „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”, który zakończy się w marcu 2021 roku. W ramach projektu, dofinansowanego przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, nie tylko przeprowadzono niezbędne prace remontowe czy aranżacyjne, ale także zakupiono najnowszy sprzęt multimedialny, konserwatorski i digitalizacyjny. Projekt to także ogrom pracy merytorycznej i konserwatorskiej (zespół 55 konserwatorów przeprowadził konserwację ponad 900 obiektów). Za otwarciem Muzeum Książąt Czartoryskich stoi wytężona praca kilkudziesięciu osób.

MKC doceniane

Trud włożony w realizację projektu przyniósł rezultaty – Muzeum Książąt Czartoryskich zostało laureatem wielu konkursów i wyróżnień. Przebudowa i aranżacja zostały docenione w konkursie Property Design Award i konkursie SARP 2020. Rozwiązania związane z dostępnością otrzymały nagrodę Lider Dostępności oraz „Kraków bez barier”. Samo muzeum natomiast zostało finalistą konkursu Wydarzenie Historyczne Roku oraz było nominowane do nagród O!śnienia czy MocARTy. Do Muzeum Książąt Czartoryskich trafiła także najbardziej prestiżowa nagroda polskiego muzealnictwa – Grand Prix konkursu Sybilla.

Projekt „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji” był współfinansowany:

– ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego,

– przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

zdjęcie: Studio PION

Lider Dostępności dla Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało dwie nagrody w konkursie Lider Dostępności. Muzeum Książąt Czartoryskich zostało uhonorowane nagrodą główną w kategorii „obiekt zabytkowy”, a MNK otrzymało Grand Prix konkursu za konsekwentne działania na rzecz dostosowywania kolejnych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum Narodowe w Krakowie bardzo dba o to, by było dostępne praktycznie dla wszystkich. Oznacza to także, że dbamy o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Traktujemy to jako część naszej misji polegającej na udostępnianiu zbiorów, ale także jako znak nowoczesności współczesnego muzealnictwa – powiedział prof. dr hab. Andrzej Szczerski.

Jury, przyznając Grand Prix Muzeum Narodowemu w Krakowie, doceniło konsekwentne działania na rzecz dostosowywania kolejnych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Laureatami poprzednich edycji konkursu zostały takie oddziały, jak Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach czy Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM. Nagrodzone w tym roku, w kategorii „obiekt zabytkowy”, Muzeum Książąt Czartoryskich jury uznało za dostępne i przyjazne, a jednocześnie piękne.

Muzeum jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Osobom z niepełnosprawnością narządów ruchu zapewniono windy, szerokie korytarze, podjazdy oraz odpowiednio wyposażone toalety na parterze. W ladach kasy oraz kawiarni obniżono fragmenty lub pozostawiono wolny dostęp, aby ułatwić użytkowanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W przestrzeni szatni samoobsługowej zaprojektowano szafki przeznaczone dla osób na wózkach oraz niewidomych i niedowidzących. O dostępność zadbano także w salach ekspozycyjnych czy sali edukacyjnej. Guzy i oznaczenia zamontowane na podłodze ułatwiają poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Nową ekspozycję uzupełnia specjalna ścieżka sensoryczna, która umożliwia dotykową percepcję wybranych eksponatów udostępnionych w postaci kopii obiektów. Opisy obiektów zostały zamieszczone także w języku brajla. Specjalne potrzeby widzów zostały uwzględnione nie tylko na poziomie konstrukcyjno-architektonicznym, ale także w ramach programu kulturalno-edukacyjnego, który obejmuje szereg innowacyjnych i niestandardowych działań skierowanych do odbiorców o różnych potrzebach.

Goście mają do dyspozycji audioprzewodniki dla dorosłych i dzieci w języku polskim oraz językach obcych. Audioprzewodniki posiadają także ścieżkę zwiedzania dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ścieżkę wideo dla osób z niepełnosprawnością słuchu z tłumaczeniem na polski język migowy. Dodatkowo stworzona została aplikacja mobilna zawierająca ścieżkę zwiedzania z audiodeskrypcją oraz językiem migowym.

Projekt modernizacji przygotowało Biuro Projektów Lewicki Łatak, a nowej aranżacji – ART FM.

Na zdjęciu od lewej: prof. Piotr Majewski, Mariola Kulczyńska, prof. Andrzej Szczerski, dr Katarzyna Płonka-Bałus, Elżbieta Zygier — fot. Tomasz Markowski

Sybille wręczone

10 listopada prof. dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, wręczył dwie statuetki nagrody Sybilla dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Jury nagrody uhonorowało Muzeum Książąt Czartoryskich Grand Prix konkursu Sybilla 2019 oraz nagrodą główną w kategorii „Nowe i zmodernizowane wystawy stałe”. Nagrody Sybilli to najważniejsze wyróżnienie w polskim muzealnictwie.

W tych nie zawsze łatwych czasach jest mi szczególnie miło pełnić funkcję posłańca dobrych wiadomości. W tegorocznej edycji konkursu na wydarzenie muzealne roku, edycji szczególnej, ponieważ 40., jubileuszowej, w sposób szczególny zostało wyróżnione Muzeum Narodowe w Krakowie oraz jego oddział Muzeum Książąt Czartoryskich. Muzeum Książąt Czartoryskich otrzymało nagrodę w kategorii „Nowe i zmodernizowane wystawy stałe” oraz nagrodę główną Grand Prix w konkursie Sybilla – powiedział prof. Piotr Majewski, wręczając statuetki.

Konkurs Sybilla to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w polskim muzealnictwie i dla Muzeum Narodowego w Krakowie ta podwójna nagroda jest wielkim zaszczytem. Nagroda podwójnie przyznana dla nas, doceniająca nas zarówno za modernizację stałej wystawy w kategorii szczegółowej, jak i nagroda, która wyróżnia nas spośród wszystkich przedsięwzięć w polskim muzealnictwie w ubiegłym roku – stwierdził prof. Andrzej Szczerski.

Gruntowny remont Muzeum Książąt Czartoryskich trwał od 2010 roku. Stała ekspozycja prezentuje zbiory z kolekcji książąt Czartoryskich, jednej z najcenniejszych kolekcji muzealnych w Europie. Obejmuje ona nie tylko Damę z gronostajem Leonarda da Vinci czy Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijna, ale także dzieła największych polskich artystów oraz panteon narodowych pamiątek.

Jury, przyznając Sybille, podkreśliło, że Muzeum Książąt Czartoryskich przekroczyło wymiar Krakowa i Polski, ponieważ kolekcja, która tam się znajduje, ma wymiar światowy. Doceniło także szybki postęp prac, który doprowadził do otwarcia muzeum w zaledwie trzy lata od przekazania zbiorów i nieruchomości Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Otwarcie ekspozycji wiązało się nie tylko z nową aranżacją wystawy, ale też jej nowym scenariuszem i opracowaniem merytorycznym ekspozycji. Wystawie towarzyszą trzy publikacje książkowe wydane przez MNK. Kolekcja była też wyzwaniem dla zespołu konserwatorów, którzy przez niespełna dwa lata przeprowadzili konserwacje 904 obiektów, w tym obrazów wraz z ramami, tkanin, ceramiki, szkieł, rzeźb, starodruków i grafik czy też militariów. Wiele z tych prac można uznać za wyjątkowe ze względu na unikatowy charakter eksponatów, jak i skomplikowane zagadnienia konserwatorskie, wymagające zaawansowanych badań technologicznych i pracy w interdyscyplinarnych zespołach.

zdjęcia: Studio PION i Tomasz Markowski

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.